ΣΟΧ 1/2021 για μία θέση ΠΕ Φαρμακοποιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20054/16.10.2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ για την υλοποίηση της Πράξης  «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών  Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού», που εδρεύει στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της έως 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του υποέργου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την 13.04.2021  και λήγει την 22.04.2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Λ. Δημοκρατίας 61, ΤΚ 13561 Άγιοι Ανάργυροι απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Σοφίας Μαυρίδη (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023671).

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1

 

Μοιράσου την σελίδα