Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσίας «Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ’)» Α.Μ. 141/2020

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού προκηρύσσει Ανοικτό, Διεθνή, ηλεκτρονικό, διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ’)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/05/2021, ημέρα Δευτέρα ώρα 13:45.

 

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης, κάντε κλικ ΕΔΩ

 

Μοιράσου την σελίδα