Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσίας «Πιλοτικές Δράσεις Προώθησης, Στήριξης και Παρακολούθησης της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των Περιθωριοποιημένων Ομάδων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού προκηρύσσει Ανοικτό, Διεθνή, ηλεκτρονικό, διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές Δράσεις Προώθησης, Στήριξης και Παρακολούθησης της Κοινωνικοποίησης και της Ένταξης των Περιθωριοποιημένων Ομάδων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο "ΔΙΕΥΡΥΝΩ")» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 450.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:11/05/2021, ημέρα Τρίτη ώρα 13:45

 

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης, κάντε κλικ ΕΔΩ

Μοιράσου την σελίδα