Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσίας «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού προκηρύσσει Ανοικτό, Διεθνή, ηλεκτρονικό, διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ")» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 515.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/05/2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 13:45

 

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης, κάντε κλικ ΕΔΩ

Μοιράσου την σελίδα