Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσίας με τίτλο : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜμΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτομόυ Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού προκηρύσσει Ανοικτό, Διεθνή, ηλεκτρονικό, διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜμΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτομόυ Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού», Τμήμα Α: Δημιουργία Μικρο-θερμοκοιτίδας Νέων Επιχειρήσεων στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού (Δράση 3a) ,Τμήμα Β: Μηχανισμός ανάπτυξης και προαγωγής της Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού (Δράση 3d), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 813.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/05/2021, ημέρα Πέμπτη ώρα 13:45

 

Για να κατεβάσετε τα τεύχη δημοπράτησης, κάντε κλικ ΕΔΩ

Μοιράσου την σελίδα