Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 15η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 20η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1)  Αποδοχή δωρεάς της εθελοντικής οργάνωσης του “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ”, στα πλαίσια Πασχαλινής καμπάνιας, η οποία περιλαμβάνει τρόφιμα, αξίας 4.000 €, που θα προσφερθούν σε άτομα που χρειάζονται υποστήριξη

2) ΄Εκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για ετήσια πληρωμή ταχυδρομικής θυρίδας στα Ελληνικά Ταχυδρομεία-Υποκατάστημα Αγίων Αναργύρων

3) Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά τοποθέτηση νέας παροχής ισχύος 15 kva επί της οδού Νικηταρά, μετατόπιση στύλου παροχής στη διεύθυνση Τέρμα Μυκάλης στη Δ.Κ. Καματερού και τοποθέτηση νέας παροχής ισχύος 15 kva επί της οδού Βασ.Κωνσταντίνου

4)  Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού» (Α.Μ. 115/2020)

5)  ΄Εγκριση Πρακτικού Επιτροπής περί Συμμόρφωσης με την αρ.425/2021 αποφ. Της Α.Ε.Π.Π. 2ου κλιμακίου που αφορά την “Προμήθεια υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο”, Α.Μ. 57/2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92936 για την Ομάδα 5 – Χρώματα

6)  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 36.119,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την υπηρεσία: “Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού στην πόλη μου (Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2021)”

7)  ΄Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση υπηρεσιών ΚΑΠΗ στη Δ.Κ.Α.Α.

8)  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2021

 

 

Μοιράσου την σελίδα