Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 16η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2021, (δια περιφοράς), της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 23 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

΄Εγκριση αξιολόγησης πρακτικού ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων στους άπορους δημότες για το Πάσχα, σύμφωνα με την Α.Μ. 57/2021.

Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται, στην αναγκαιότητα χορήγησης τροφίμων στους άπορους δημότες για το Πάσχα, λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που απομένει μέχρι το Πάσχα.

 

 

Share this post