ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιοι Ανάργυροι 14 -03-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ: 45

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β / ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 
Ταχ. Δ/νση : Λ. Φυλής 52
Τ.Κ. 13451
Τηλ. 2132039950/3

                                                                             ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

                                                                             Β/θμιας Εκπ/σης

                                                                            

1.            Ζαλακούδη Ξύδη Ευγενία

2.            Μάρα Βασίλειο

3.            Τρίγκα Νίκη

4.            Γεωργέλη Ελευθέριο

5.            Κολντηρη Γεώργιο 

6.            Μπιλάλη Ιωάννη

7.            Σπαθαριώτη Εμμανουήλ

8.            Γαρατζιώτη Ιωάννη

9.            Κουτσοπαναγιώτης Παναγιώτης

10.       Χρυσομάλλη Ρεβέκκα

11.       Λιακριδώνης Ηλίας

12.       Κακαλής Βασίλειος

13.       Αναγνωστόπουλος Γεώργιος

14.        Εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας.

                    
                                      ΚοινΔήμαρχο

                                                κ. Νικόλαο Σαράντη

                                               Πρόεδρο Δ.Ε.Π. 

                                                κ. Ευάγγελο Στάθη

                                                                                                 

ΘΕΜΑ: Τακτική Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 3η τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού (Λ.Φυλής 52,Καματερό - 2ος όροφος) την 19.η του μηνός Μαρτίου   2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                                                                                  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                            Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

                                                                                          ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 19/03/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 45 / 19-03-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 
 
  1.  

Αποδοχή & Κατανομή ποσού 50.382,84€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Β΄θμιας εκπαίδευσης έτους 2013. (A΄ Κατανομή έτους 2014)

  1.  

Αίτηση παράτασης μίσθωσης κυλικείου στο 2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ.

 
  1.  

Μειώσεις μισθωμάτων στα κυλικεία των σχολείων της β΄θμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μοιράσου την σελίδα