Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης  Δημοτικού Συμβουλίου   (δεύτερη ενημέρωση επανάληψης συνεδρίασης, εξ αναβολής)

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2021, που αναβλήθηκε για δεύτερη φορά, λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας και που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (λόγω πανδημίας Κορωνοϊού - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 - ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 άρθρο 10, εγκύκλιος Υπ.Εσωτερικών αρ. 426/13-11-2020) στις 10-5-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω αναγραφόμενα θέματα  της ημερήσιας διάταξης (είναι τα ίδια θέματα της με αρ.πρωτ. 7184/16-4-2021 ημερήσιας διάταξης, βάσει του αρ. 96 παρ.3 του Ν.3463/2006), σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση αρχικά είχε προγραμματιστεί για την 21-4-2021 με την αρ.πρωτ.7184/16-4-2021 Πρόσκληση. Αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, για την 5-5-2021, με την αρ.πρωτ. 8094/29-4-2021. Πρόσκληση. Αναβλήθηκε και πάλι, λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας.

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης                                           

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 10-5-2021  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   8356/10-5-2021

                                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  1. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιμετρικά της κεντρικής πλατείας στο Ο.Τ. 37- 38 - 41 - 196 - 197 και 198 της δημοτικής κοινότητας Αγίων Αναργύρων  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
  2. Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή της κεντρικής πλατείας Αγίων Αναργύρων - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
  3. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου, με τίτλο: “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων (Α.Μ. 136/2017), συνολ.δαπάνης εργασιών 26.997,16 €, συμπερ.Φ.Π.Α.  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
  4. 11η Ανακατανομή και αναμόρφωση προϋπολογισμού του έργου PRODESA το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
  5. Έγκριση της ενδεικτικής κατανομής του προϋπολογισμού για το Δήμο ΑΑΚ για το έτος 2021 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "LIFE-IP AdaptInGR: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece), το οποίο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE IP, το Πράσινο Ταμείο και ίδιους Πόρους - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
  6. Αποδοχή ή μη απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (πρακτικό αρ. 1/17-3-2021) - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
  7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 2021 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
  8.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2021  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 Στο παρακάτω link μπορείτε να παρακολουθήσετε live το Δ.Σ

https://www.youtube.com/watch?v=wVJdkisyo7c

 

 

 

Share this post