Πίνακας κατάταξης και απορριπτέων της ΣΟΧ 1/2021

Πίνακας κατάταξης και απορριπτέων της ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού». 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΟΧ 1/2021

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΣΟΧ1/2021

Share this post