Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην 20η (έκτακτη) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει, δια περιφοράς, λόγω πανδημίας Κορωνοϊού,  στις 12-5-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.  Λήψη απόφασης επί της από 22-3-2021 ( αρ.καταθ.467/2021 ) αγωγής που έχουν ασκήσει οι εργαζόμενοι:  1) Μαρία Λώλου κ.λ.π. ( σύνολο 11)  στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

2. Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για την υπηρεσία: Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού στην πόλη μου (Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2021)

3. Περί αποδοχής των όρων της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης: «Πληροφοριακό Σύστημα και υπηρεσίες ψηφιοποίησης για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού και προμήθεια διαδραστικών πινάκων και έξυπνων διαβάσεων για τα σχολεία του Δήμου»

Το επείγον της συνεδρίασης, συνίσταται στους εξής λόγους:

α. Για το πρώτο θέμα:  Η αναγκαιότητα προέκυψε μετά το δικαστήριο της 10-5-21, με προθεσμία λήψης της εν λόγω απόφασης ως και 12-5-2021, διότι στις 13-5-2021, θα διεξαχθεί το επόμενο δικαστήριο για το ίδιο θέμα.

β. Για το δεύτερο θέμα: Επειδή η διαδικασία με διαπραγμάτευση είναι χρονοβόρα, απαιτείται η άμεση λήψη απόφασης της Οικον.Επιτροπής, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησης των αναδόχων, ως τα τέλη Μαίου, καθώς αμέσως μετά ξεκινούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εάν δεν παρθεί η ανωτέρω απόφαση άμεσα, οι διαδικασίες δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έγκαιρα και ο Δήμος μας δεν θα μπορεί να προσφέρει στους δημότες του πολιτιστικές εκδηλώσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες τους για ψυχαγωγία  

γ. Για το τρίτο θέμα: Η αναγκαιότητα προκύπτει, απ’ το γεγονός ότι λήγει άμεσα, η έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης απ’ το πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

 

Share this post