Ανάρτηση αποτελεσμάτων ανακοίνωσης ΣΟΧ 2 2021

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης υποψηφίων και απορριπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021.

Για την πρόσληψη στους νηπιακούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου δώδεκα ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και ειδικότερα:

-4 ατόμων ΤΕ ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

-3 ατόμων ΔΕ ειδικότητας βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

-2 ατόμων ΥΕ ειδικότητας βοηθών μαγείρων και

-3 ατόμων ΥΕ ειδικότητας προσωπικού καθαριότητας

Με σειρά κατάταξης την αναγραφόμενη έναντι ενός εκάστου υποψηφίου στους πίνακες κατάταξης.

Πίνακες κατάταξης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 

Πίνακες κατάταξης ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 

Πίνακες κατάταξης ΥΕ Βοηθών Καθαριότητας

Πίνακες κατάταξης ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 

Απορριπτέοι ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 

Απορριπτέοι ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 

Απορριπτέοι ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Απορριπτέοι ειδικότητας ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 

 

Μοιράσου την σελίδα