Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 27η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021, της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 22η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Δημοκρατίας & I.Μέρλα), για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. ΄Εγκριση χρηματοδοτικού σχήματος για την εκτέλεση του έργου «Εργα Α.Π.Ε. και ενεργειακή αναβάθμιση 23 κτιρίων του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» και αποδοχή του Φακέλου του έργου με Α.Μ. 65/2021

2. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για τέλη διέλευσης μεταφορικών μέσων του Δήμου (Διόδια)

3.  Διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους

4.   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο :

« ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ Α.Μ.92/16»

5. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για προμήθεια καταγραφικών χαρτιών ταχογράφων

 

 

Μοιράσου την σελίδα