ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ Α.Μ. 83/15: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανδριάννα Καλή

Τηλ.2132023614 , fax 2102618738

email: kali@agankam.gov.gr

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ακυρώνει τον πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με Α.Μ. 83/15: «Επεκτάσεις τμημάτων αγωγών ομβρίων -κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής», προϋπολογισμού 30.000,00€ (με αναθεώρηση και φ.π.α.), λόγω διόρθωσης της διακήρυξης.

 

Share this post