ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΑΜΕΑ"

Θεοτόκου 2, Ίλιον, Τ.Κ. 13122

ΤΗΛ. 210-2385416 – ΦΑΞ 210-2314888

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΕΡΓΑΞΙΑ”
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

“Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων – ΑμεΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού”

σας προσκαλεί στην Εσπερίδα παρουσίασης των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων του Έργου, ως ακολούθως :

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΧΩΡΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δευτέρα 31/08/2015

ώρα 18:00μμ

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

(Λεωφ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα,                     1ος όροφος)

 

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Υπεύθυνη Επικοινωνίας:

Ιωάννα Λεγάκη

τηλ. 213-2023681

 
 
 

Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, των εκπροσώπων των ΟΤΑ της Περιοχής Παρέμβασης, της Ενδιάμεσης Διαχεριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, των τοπικών επιχειρηματικών και κοινωνικών φορέων για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα των ενεργειών και δράσεων της Πράξης, τις ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης των ωφελουμένων και κατ' επέκταση της εργασιακής και κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.  Αποσκοπεί, επίσης, στο να αναδείξει τη σημαντικότητα του έργου, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην ικανοποίηση τόσο των ωφελουμένων όσο και των τοπικών επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων που συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα.

 

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι εκπρόσωποι των μελών της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, εκπρόσωποι ΟΤΑ, ωφελούμενοι και επαγγελματίες που συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα.

 

Αντικείμενο του έργου που υλοποίησε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Εργαξία” ήταν η εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία με την προώθησή τους στην απασχόληση. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν είχαν στόχο την προώθηση της απασχόλησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας και με την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.

 
 

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3:”Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες” της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: “ Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού” του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: “Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μιακ οινωνία ίσων ευκαιριών”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 
 

Share this post