Εξώδικο στη ΔΕΗ από το Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

Εξώδικο στη ΔΕΗ, στο οποίο διατυπώνεται η αξίωση να μην προβεί η ΔΕΗ σε διακοπή καμίας παροχής ρεύματος λόγω μη πληρωμής του ειδικού τέλους ακινήτων απέστειλε ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων - Καματερού Νίκος Σαράντης.

Το εξώδικο συνοδεύεται από κατάλογο ονομάτων δεκάδων  κατοίκων του Δήμου, που αποφάσισαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς χωρίς τον ειδικό φόρο και προσκόμισαν τις αποδείξεις πληρωμής στο Δήμο. Επίσης οι εν λόγω κάτοικοι έχουν προσκομίσει στο Δήμο και παρατίθενται στο εξώδικο, τα δικαιολογητικά στα οποία στηρίζουν την αδυναμία πληρωμής του τέλους ακινήτων.


Όπως αναφέρει το εξώδικο:

«Με το «μηχανισμό» της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος στους αδυνατούντες να καταβάλουν την φορολογική  αυτή επιβάρυνση προσβάλλεται ευθέως η αξία του ανθρώπου, καθώς τίθεται προ του κινδύνου να στερηθεί ένα ζωτικό αγαθό, απαραίτητο για τη διαβίωσή του.

Υπό το φως των ανωτέρω δεδομένων αλλά κυρίως υπό το κυρίαρχο δεδομένο ότι ο Δήμος κατέχει ως πρωταρχικό ρόλο την εξυπηρέτηση και προστασία του πολίτη- δημότη και την μέριμνα σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, γίνεται σαφές ότι η παρούσα εξώδικη δήλωση κοινοποιείται προκειμένου να προασπίσει τα δικαιώματα των δημοτών.»

 

Και το εξώδικο καταλήγει:

«Επειδή η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο αποτελεί αδιαμφισβήτητα σημαντικό κοινωνικό αγαθό, θα προκαλούσε επαχθή και δυσχερή καθημερινή ζωή των ήδη ανήμπορων δημοτών μας.

Επειδή σε κάθε περίπτωση η διακοπή της ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα σε ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) συνιστά αυθαίρετη, καταχρηστική και αντισυμβατική συμπεριφορά των υπαλλήλων της ΔΕΗ και των άλλων εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος.

Επειδή η διακοπή της ηλεκτροδότησης αποτελεί αυθαίρετη και παράνομη συμπεριφορά των εντεταλμένων υπαλλήλων της ΔΕΗ οι οποίοι κατέχουν  επιπρόσθετα και ποινική ευθύνη.

Με τις σκέψεις αυτές

Σας καλούμε να μην προβείτε σε διακοπή της ηλεκτροδότησης, ενέργεια η οποία άλλωστε αντίκειται στους νόμους, είναι αυθαίρετη, αντισυμβατική και καταχρηστική, στους ιδιοκτήτες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να  καταβάλουν το (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε).

Σας δηλώνουμε ότι ο Δήμος Αγ. Αναργύρων- Καματερού θα συμπαρασταθεί με όλα τα νόμιμα μέσα σε κάθε δημότη και κάτοικο του Δήμου μας, που αδυνατεί να καταβάλλει το (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) και που θα κινδυνεύσει να στερηθεί ένα ζωτικό αγαθό που είναι απαραίτητο για την διαβίωσή του.»

 

Share this post