ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

 «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Αγ. Αναργύρων – Καματερού και Φυλής
ΝΟΣΤΟΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΑΜΚΑ:                                                       ΑΦΜ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ή ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ:                                                                Τ.Κ:                                ΠΟΛΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΚΙΝΗΤΟ:
Παρακαλούμε σημειώστε:
Είστε συνταξιούχος;               ΝΑΙ      ΟΧΙ      
Είστε ασφαλισμένος/η;         ΝΑΙ      ΟΧΙ
 
Με την παρούσα ζητώ να είμαι δικαιούχος σε μία από τις παρακάτω δομές κατά σειρά προτίμησης:
(Παρακαλούμε συμπληρώστε τον αριθμό 1 στη δομή που είναι για σας πρώτη προτεραιότητα, τον αριθμό 2 στη δεύτερη προτεραιότητά σας κλπ μέχρι τον αριθμό 4)
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
 
ΔΟΜΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ
 
 
Δηλώνω επίσης ότι έλαβα γνώση των σχετικών ανακοινώσεων και συμφωνώ να δώσω τα προσωπικά μου στοιχεία για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης. Επίσης καταθέτω τα παρακάτω δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο:
(αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα δικαιολογητικά που καταθέτετε και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης)
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
 
          /      /2013
Υπογραφή

Μοιράσου την σελίδα