Ανακοίνωση του ΟΣΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ
 
Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, έθεσε υπό τάση τις πάγιες εγκαταστάσεις ηλεκτρικής έλξης, στο τμήμα γραμμής ΣΚΑ- Τρεις Γέφυρες.
Η τάση λειτουργίας του ηλεκτροδοτούμενου σιδηροδρομικού δικτύου είναι 25000 V – 50 Hz. Κάθε προσέγγιση στην Ηλεκτροδοτούμενη γραμμή και στις πάγιες εγκαταστάσεις αυτής καθώς και η αφαίρεση εξαρτημάτων από τους πυλώνες στήριξης της εναέριας γραμμής (Γραμμή επαφής) είναι άκρως επικίνδυνη.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:
Να ανεβαίνετε στην οροφή των αμαξοστοιχιών.
Να αγγίζετε τους στύλους ή τις κατασκευές που στηρίζουν τους εναέριους αγωγούς ηλεκτρικής έλξης (Γραμμή Επαφής).
Να πλησιάζετε από αμέλεια ή εκουσίως με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο τη γραμμή Επαφής (π.χ. μεταφορά αντικειμένων μεγάλου ύψους).
Να αγγίζετε τις σιδηροτροχιές τους ιστούς φωτοσημάτων ή τις άλλες μεταλλικές κατασκευές που ευρίσκονται επί της σιδηροδρομικής γραμμής και στη γύρω από αυτή περιοχή (σε απόσταση 10 μέτρων από τη σιδηροδρομική γραμμή).
Να ρίπτετε σύρματα, ράβδους ή άλλα αντικείμενα, νερό και άλλα υγρά επί της γραμμής Επαφής.
Να κυκλοφορείτε στις περιοχές των εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνησης ( υποσταθμοί, υπάιθριοι οικίσκοι, ερμάρια κλπ).
Να διέρχεστε από τις ισόπεδες διαβάσεις με οχήματα ή φορτία επί οχημάτων, ύψους μεγαλύτερου των 4,5 μέτρων ή ύψους μεγαλύτερου του αναγραφόμενου επί των οδικών πινακίδων σήμανσης των ειδικών κατασκευών περιορισμού του ανώτατου οδικού περιτυπώματος διέλευσης (θύρες περιτυπώματος).
Να πλησιάζετε στους θραυσμένους αγωγούς ηλεκτρικής έλξης, οι οποίοι έχουν πέσει στο έδαφος, σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων.
Να αφαιρείτε εξαρτήματα ή αγωγούς από τις πάγιες εγκαταστάσεις ηλεκτρικής έλξης.
Να παίζουν παιδιά στην περιοχή των πάγιων εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνησης και στην περιοχή γύρω από την ηλεκτροδοτούμενη σιδηροδρομική γραμμή.
Να πλησιάζετε τις εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνησης (Υποσταθμούς) σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από αυτές.
Να ρίπτετε αντικείμενα, νερό ή άλλα υγρά στην περιοχή γύρω από την ηλεκτροδοτούμενη σιδηροδρομική γραμμή και στις εγκαταστάσεις της.
Να έλθετε σε επαφή με κάθε μέσο με τις μεταλλικές κατασκευές που φέρουν αγωγούς για την τροφοδοσία της Γραμμής Επαφής.
Να προκαλείτε από αμέλεια ή εκουσίως θραύση μονωτήρων ή κόψιμο αγωγών με τη χρήση κυνηγετικών όπλων ή με άλλο τρόπο.
Να διατηρείτε μόνιμες ή προσωπικές επιφανειακές σωληνώσεις άρδευσης παράλληλες ή διασταυρούμενες με τις σιδηροδρομικές σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι των περιοχών του νομού Αττικής οι οποίες γειτνιάζουν με το ηλεκτροδοτούμενο σιδηροδρομικό δίκτυο ΣΚΑ – ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ να γνωστοποιούν άμεσα κάθε ανωμαλία ή βλάβη εξοπλισμού ηλεκτροκίνησης, που παρατηρούν στα αστυνομικά τμήματα, σε άλλες Αρχές, στον πλησιέστερο σιδηροδρομικό σταθμό ή στο ρυθμιστή έλξης του ΟΣΕ ΑΕ. Τηλ. 210 2422039.
 

Μοιράσου την σελίδα