ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  27- 02-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ.  102
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση Γραφείου
Λ. Φυλής 52
Τ.Κ. 134 51
Τηλ. 210-2313338
Φαξ. 210-2316017                                              
                                                                             ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής
                                                                                                       A/θμιας Εκπ/σης
                                                                     1.  Τσίρμπας Γεώργιος – Σταύρος
                                                2.  Καλτέκη Ευθυμία
                                                     3.  Νταηλάκης Νικόλαος
                                               4.  Τσάβαλος Ζήκος
                                                               5.  Αλεξανδροπούλου Μαρίνα
                                            6.  Κατσέλη Κάτια
                                                    7.  Δημόκας Σπυρίδων
                                                                8.  Κωνσταντοπούλου Ιωάννα
                                                              9.  Δημητρόπουλος Ανδρέας
                                                         10. Περουλάκης Δημήτριος
                                                    11. Δρόσος Ελευθέριος
                                                     12. Γιαμαλάκης Μιχάλης
                                               13. Κατσούδα Χαρά
                                                 14. Καψής Δημήτριος
 
                            Κοιν.:     Δήμαρχο   κ. Νικόλαο Σαράντη
                                        Πρόεδρο Δ.Ε.Π. κ. Ευάγγελο Στάθη
                                                                                                 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού
 
       Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 4η/2013 τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού (Λ. Φυλής 52,Καματερού - 2ος όροφος) την 05η του μηνός Μαρτίου  2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:30μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
                                                                                                        ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                                      Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 
 
                                                                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΠΠΑΣ
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ    5  ΜΑΡΤΙΟΥ  2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ
 ΑΡ. ΠΡ. 102 / 27-02-2012     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
 
1.       
 
Σύσταση Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας του 12ου Νηπιαγωγείου Καματερού.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share this post