ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Άγιοι Ανάργυροι 15-1-2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αρ. Πρωτ.  885

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ            

 

                                                                             ΠΡΟΣ:

                                                                            Δήμαρχο κ. Νίκο Σαράντη και

                                                                            τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

1. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

21. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22. ΚΛΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

3. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

23. ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ

4. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24. ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

5. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

25. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ

26. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

7. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

27. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

28. ΖΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

29. ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

10.ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

30. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

11.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

31. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

12.ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

32. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

13.ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

33. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14.ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

34. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

35. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

16. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

36. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

17. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

37. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

38. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

39. ΠΑΪΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

20. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

40. ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΚΟΙΝ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                   

1. Παπακώστας Ευθύμιος                                 

2. Ζάγκα Ελένη                                                 

-Πρακτικογράφο Δημ. Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα)  στις 19 Iανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010:

                                                

                                            O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ   ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ

19-1-2016 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  

                  885/15-1-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                             

1.

Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας εργασιών Δήμου, για το έτος 2016 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κα Παπαναγιωτάκη) 

2.

Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου, για το έτος 2016 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κα Παπαναγιωτάκη)

3.

Ορθή επανάληψη της αρ. 249/15 αποφ. Δ.Σ. που αφορούσε “έγκριση σύμβασης παραχώρησης χρήσης στην ΕΥΔΑΠ ακινήτου” (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κα Παπαναγιωτάκη)  

4.

Ρύθμιση οφειλών του Δήμου μας προς την ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με την αρ. 18747/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κα Παπαναγιωτάκη)   

5.

Καθορισμό ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κα Παπαναγιωτάκη)

6.

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της παράτασης της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 - έτος 2013” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών κος Καμαρινόπουλος)  

7.

Διαγραφή κλήσεων από βεβαιωτικό κατάλογο, στο όνομα Χρόνης Βασίλειος (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κα Παπαναγιωτάκη) 

8.

Συμμετοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού στο διεθνές δίκτυο LUCI, έγκριση ποσού για ετήσια συνδρομή  και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών κος Καμαρινόπουλος)

9.

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Βελτίωση-Κατασκευή Δημοτικής Οδοποιίας” με Α.Μ. 23/12 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών κος Καμαρινόπουλος)

 10.

Αποδοχή χορηγίας της Τράπεζας ALPHA BANK ποσού 1.000 € για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κα Παπαναγιωτάκη)   

  11.

Ενημέρωση-ανακοίνωση τελικής δαπάνης μελέτης με τίτλο: “Κλειστό Κολυμβητήριο και Γυμναστήριο Αγ.Αναργύρων Ο.Τ. 297-8-9” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχν.Υπηρεσιών κος Καμαρινόπουλος)

  12.

΄Εγκριση έκδοσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής” για τη χρονική περίοδο 2015-2016 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κα Παπαναγιωτάκη)   

 13.

Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης με θέμα: “¨Βουρβάχεια 2016” και δέσμευση πίστωσης  (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Οικον.Υπηρεσιών κα Παπαναγιωτάκη)

 

 

 

Share this post