ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  9-3-2012
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ               Αρ. Πρωτ. 9989
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα
Τ.Κ. 13561
Τηλ. 213-2039914-915
Πληροφορίες : Ε. Καλτσά – Π. Ζάρας
kaltsa@0087.syzefxis.gov.gr                                                                                                                                                                           
                                                     
                                                               ΠΡΟΣ:
                                                         κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:    
                                                                1. κ. Ελαιοτριβάρη Ιωάννη
     2. κ. Παντελιά Νικόλαο 
     3. κ. Πότση Ζήση
     4. κ. Τσίρμπα Γεώργιο-Σταύρο
                                                                   5. κ. Ρέππα Ιωάννη
     6. κ. Κατσαντώνη Δημήτριο 
     7. κ. Νταηλάκη Νικόλαο 
     8. κ. Τερζόγλου Παναγιώτη
 
 
        Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010 σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην συνεδρίαση(έκτακτη) της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις  09-03-2012  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση του  μοναδικού  θέματος  της ημερησίας διάταξης:
 
 
1. Απ’ ευθείας ανάθεση ειδών κρεοπωλείου για τους Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς του Δήμου, έτους 2012.
                                                                             
Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός της άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για την απρόσκοπτη λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας.
 
 
 
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕ
 
 
                                                                                       ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΜΑΡΙΝΗΣ

Share this post