ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιοι Ανάργυροι 08/06/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αρ.Πρωτ. 1021
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»
Τ.Κ. 13561 Άγιοι Ανάργυροι
Τηλ. 210 2635689/Fax: 210 2690511
Πληροφορίες: Ευδοκία Γλέζου
 e.mail: glezou@0087.syzefxis.gov.gr
                                                                                           ΠΡΟΣ:
                                                                            τους κ.κ. Διοικητικούς Συμβούλους
             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
1. Παπαναγιωτάκη Μαρία Αντιπρόεδρος                                  
Κο   1. Πότσης Ζήσης
2. Τσίρμπας Γεώργιος-Σταύρος
2. Αρβανιτάκης Ιωάννης
3. Κουρλέτης Απόστολος
3. Κατσιμάρδος Σωτήριος
4. Κουλούρης Νικόλαος
4. Ρωμαίος Χαράλαμπος
5. Τρίγκα Νίκη
5. Αμανατίδης Νικόλαος
6. Τερζόγλου Παναγιώτης
6. Ζιάννης Γεώργιος
7. Γιαννάκη Αργυρώ
7. Βασιλοπούλου Αργυρώ
8. Περάκης Αλέκος
8. Παπαδόπουλος Βασίλειος
9. Κεσόγλου-Παππά Ελένη
9. Τομαράς Κων/νος
10. Μπαρδάνη Σοφία
10. Ρούσση Μαρία
11. Πατσούρας Νικόλαος
11. Αθανασάκη Τζούλια
12. Κρούπης Νικόλαος
12. Μπέης Εμμανουήλ
13. Παϊσοπούλου Έλλη
13. Κυριακόπουλος Ανδρέας
14. Ανδρεάκου Μαρίζα –εκπρόσωπος εργαζομένων
14. Μπίσιλα Ιωάννα
Κοινοποίηση: Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων-Καματερού
15. Στίγκα Θεοδοσία (Αναπληρώτρια Κουτελιέρη Γιάννη)
 
 
                                                                                                  
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου
 
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 13 του μηνός Ιουνίου   2012, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
 
 
 
                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
                                                                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΗΝ 13η  Ιουνίου  2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1022/08-06-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
                                  
1.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε 2012
2.
Απογραφή στοιχείων Φιλαρμονικής της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων  Καματερού
3.
Ψήφιση πίστωσης για εκδήλωση σε συνδιοργάνωση με το σύλλογο Κρητών Καματερού το «Αρκάδι».
4.
Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση των ψυκτικών μηχανημάτων του Οργανισμού και εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο για την υπογραφή.
5.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δημ. Κοινότητας Αγίων Αναργύρων.
6.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λειτουργία των κινηματοθεάτρων «Μελίνα» & «Ορφέα» Δημ. Κοινότητας Καματερού.
7.
Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο, για άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας στην Alpha Bank .
8.
Έγκριση υλοποίησης προγράμματος με το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης. (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)
9.
Λήψη απόφασης για την αναγνώριση μεσοδιαστημάτων συμβάσεων μίσθωσης έργου, μετά από τη σύμφωνη   γνώμη της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου.
10.
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων και ψήφιση πίστωσης.
11.
Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τοπικά ROCK συγκροτήματα, για την παγκόσμια ημέρα μουσικής και ψήφιση πίστωσης.
12.
Προμήθεια πιεστικού μηχανήματος και ψήφιση πίστωσης.
 

Share this post