ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ, ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Το πρόγραμμα «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Αγ. Αναργύρων – Καματερού και Φυλής «ΝΟΣΤΟΣ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» υλοποιείται από τους Δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Φυλής σε συνεργασία με την Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» και  με την Εργοερευνητική.Το Σχέδιο Δράσης που εντάσσεται στο Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007.2013, αφορά τη δημιουργία δομών άμεσης καταπολέμησης της φτώχειας.

Συγκεκριμένα στους δύο Δήμους λειτουργούν Κοινωνικό Παντοπωλείο,

Κοινωνικό Φαρμακείο, Δομή παροχής συσσιτίου, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα Χρόνου και Γραφείο Διαμεσολάβησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι κάτοικοι των δύο Δήμων, που θέλουν να εγγραφούν ως ωφελούμενοι στο Κοινωνικό Φαρμακείο ή στο Δημοτικό Λαχανόκηπο θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα διαμορφωθεί ο τελικός κατάλογος δικαιούχων.

 Πληροφορίες, κατάθεση αιτήσεων και συγκέντρωση δικαιολογητικών στις εξής διευθύνσεις:
 

Για το Δημοτικό Λαχανόκηπο: Λ. Δημοκρατίας

61, Αγ. Ανάργυροι
 

Για το Κοινωνικό Φαρμακείο: Ν. Καμπόλη 31, Άνω Λιόσια

Ώρες:

09.00 – 13.00 Δευτέρα – Παρασκευή

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι 11 Δεκεμβρίου 2013

 

Όσοι δημότες ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο στην προσπάθεια αυτή παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλεφωνικό

κέντρο του ΝΟΣΤΟΥ 210-8815310.
 

Share this post