Στις 15 Ιουλίου τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς

 
Στις 15 Ιουλίου τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων – Καματερού αποφάσισε  τη συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων των γονέων νηπίων για την επιλογή εκείνων που θα φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2011, η οποία αποτελείται από:
 
1.     Τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Παπαναγιωτάκη Μαρία, η οποία ορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής
2.     Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παντελιά Νικόλαο
3.     Τον Δημοτικό Σύμβουλο  της πλειοψηφίας κ. Ρέππα Ιωάννη
4.     Τον Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Μανάρα Δημήτριο
5.     Τον Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Τερζόγλου Παναγιώτη.
 
Η Αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που παρουσίασε στο σώμα η Δημοτική Σύμβουλος κα Παπαναγιωτάκη Μαρία, ως εξής:
 
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
1) Δημότες και Κάτοικοι Αγίων Αναργύρων- Καματερού: 20 μόρια
2) Κάτοικοι Αγίων Αναργύρων-Καματερού:05 μόρια
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
1)    Εισοδήματα έως 15.000: 50 μόρια
2)    Εισοδήματα από 15.001 έως 25.000: 40 μόρια
3)    Εισοδήματα από 25.001 έως 35.000: 30 μόρια
4)    Εισοδήματα από 35.001 έως 45.000 :20 μόρια
5)    Εισοδήματα από 45.001 και πάνω : 10 μόρια
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ( αριθμός ανήλικων τέκνων )
1) 1 παιδί : 05 μόρια
2) 2 παιδιά : 10 μόρια
3) 3 παιδιά : 15 μόρια
4) 4 παιδιά και άνω : 20 μόρια
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ( κατά περίπτωση )
1) Μονογονεική οικογένεια : 20 μόρια
2) Γονείς ή παιδιά με ειδικές ανάγκες : 20 μόρια
3) Γονείς ή παιδιά με σοβαρή ασθένεια : 20 μόρια
4) Μητέρα ή πατέρας μαθητής ή φοιτητής ( εφόσον εργάζεται ) : 20 μόρια
5) Πατέρας που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία : 20 μόρια
6) Πατέρας ή μητέρα που εκτίει ποινή φυλάκισης : 20 μόρια
 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 15 Ιουλίου. Θα αναρτηθούν στο Δημαρχείο και στους Παιδικούς Σταθμούς και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Υποβολή ενστάσεων 18-22 Ιουλίου.
Τα αποτελέσματα των ενστάσεων θα ανακοινωθούν στις 27 Ιουλίου.
 

Share this post