Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
 
 
    
 
 
 
ΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
 

 
 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Λεωφ. Δημοκρατίας 61, 135 61 Άγιοι Ανάργυροι
Γρ. Δημάρχου τηλ.: 210-2633800, 210-2616359 Fax 210-2611683, Ιστοσελίδα: www.agan.gov.gr   
 
18/12/2012
 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΗΣΕΑΣ»
 
 
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στους Δήμους Αγίων Αναργύρων- Καματερού και Αγίας Βαρβάρας»
 
Ο Δήμος μας συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στους Δήμους Αγίων Αναργύρων- Καματερού και Αγίας Βαρβάρας» ως μέλος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΗΣΕΑΣ», η οποία αποτελείται επίσης από α) Ενοριακό Πνευματικό Κέντρο Καματερού- Συντονιστής φορέας,, β) τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, γ)το ΚΕΚ Τεχνική Αναπτυξιακή Α.Ε., δ) την εταιρία Συμβούλων LOGOTECH Α.Ε. και ε)την «ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» .
 
Το έργο απευθύνεται σε άτομα από τις εξής κατηγορίες:
·   Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά ή χωρίς τυπικά προσόντα
·   Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή επαπειλούμενα από φτώχεια
·   Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
·   Μετανάστες
·   Ειδικές πολιτισμικές ομάδες – ROMA
Το έργο απευθύνεται σε 100 ωφελούμενους του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Αγίας Βαρβάρας τα οποία θα προωθηθούν στην απασχόληση ή σε προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης.      
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις καθημερινά μέχρι και την Παρασκευή 21/12/2012 και ώρες από 11:00-14:00 πμ στο Πολιτιστικό Κέντρο «Σπύρος Αποστόλου», δ/ση Ηρ. Πολυτεχνείου 39 και Αρετής 5, Άγιοι Ανάργυροι, τηλ. 210-2635689.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ø      Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ
Ø      Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου
Ø      Έγγραφο βεβαίωσης / πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. βεβαίωση Δήμου ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση) στους Δήμους που υλοποιείται η Πράξη (Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού και Δήμος Αγίας Βαρβάρας)
Ø      Αποδεικτικά τίτλων σπουδών (αντίγραφο / α)
Ø      Αντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού σημειώματος εισοδήματος από την Εφορία (Οικονομικό έτος 2012)
Ø      Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
Ø      Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)
Ø      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί εντός 6μήνου)
Ø      Άδεια παραμονής
 
Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
 

Share this post