ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛHΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ   29/10/2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αριθ.Πρωτ.                  39130        

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 Λ.Δημοκρατίας κ΄Ι.Μέρλα 
 
                                                                              Προς

                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ     

                                   

                                                                               ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ                           

                                                                               ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

                                                                               ΤΣΙΤΟΥΡΑ-ΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

                                                                               ΜΠΕΛΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

                                                                               ΖΑΓΚΑ-ΣΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ

                                                                               ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ

                                                                               ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

                                                                               ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ                                  

                                                                               ΜΗΤΣΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟ                             

                                                                               ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ       

 
 

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛHΣΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 
 

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στη 17η συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Δημοκρατίας κ΄Ι.Μέρλα), στις 4 NOEMΒΡΙΟΥ 2014 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 7.30 μ.μ ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83,87,88 & 89 του Ν. 3852/2010:

 
 

1.    Χορήγηση ανανέωσης άδειας μουσικής για το κατάστημα ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ¨ επ΄ονόματι Μάργαρη Αχιλλέα,στην οδό Δημοκρατίας 62 στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων.

2.    Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος ¨ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ” επ' ονόματι Μαντζούκα Γεωργίου, στην οδό Αγ.Αναργύρων 38 στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων.

3.    Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ¨ επ' ονόματι Hasnain Mohammad,στην οδό Νικ.Πλαστήρα 44 και Δ. Γούναρη,στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων.

 
 
 
 

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
                                                                         ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 
 
 
                                                                                                  ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 
 

Share this post