“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ”

ED
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : ΠΙΝΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 20
Τ.Κ. – Πόλη     : 135 61, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Τηλέφωνο     : 2108323941

Fax                 : 2108323941    

E-mail             : mail@sde-ag-anarg.att.sch.gr
Πληροφορίες     : Καλογερή Ελένη                                                             

                                                                                                

                                                                                                  Ημερομηνία : 22/09/2014

                                                                                                  Αρ. πρωτ. : 232

 

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές για τον καθαρισμό του κτηρίου του ΣΔΕ Αγίων Αναργύρων (Πίνδου Δαβάκη 20) για το σχολικό έτος 2013-14. Οι χώροι του σχολείου είναι:

·         10 αίθουσες διδασκαλίας

·         2 γραφεία

·         3 τουαλέτες (2 μαθητικών και 1 καθηγητών)

·         1 εργαστήριο πληροφορικής

·         4 κλιμακοστάσια (ισόγειο, Α και Β όροφος)

·         3 μεγάλα χολ και διάδρομοι

·         1 προαύλιο

·         1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τις ημέρες που χρησιμοποιείται

Ο καθαρισμός του κτηρίου πρέπει να γίνεται καθημερινά τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου, έως το τέλος της σχολικής χρονιάς (30 Ιουνίου) και επιπλέον να γίνει ένας γενικός καθαρισμός το Δεκέμβριο και ένας τον Απρίλιο. Οι προσφορές πρέπει να είναι αναλυτικές, να περιγράφουν τις απαραίτητες εργασίες και να συμπεριλαμβάνουν την απαραίτητη δαπάνη για υλικά καθαριότητας. Από την προσφορά θα πρέπει να προκύπτει ξεκάθαρα η προσφερόμενη τιμή για μηνιαίο καθαρισμό, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το ΦΠΑ και η συνολική προσφορά (με ΦΠΑ).

 
 

   

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της Διευθύντριας του ΣΔΕ Αγίων Αναργύρων έως τη Τετάρτη  1/10/2014 στις 17.00 μ.μ. Θα ανοιχτούν από την επιτροπή που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό την ίδια μέρα στις 18.00 μ.μ.

 
                         
 
                               Η Διευθύντρια
 
Καλογερή Ελένη
 
 
 
 
 
 
   
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΔΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Προς το ΣΔΕ Αγ. Αναργύρων

                                                                                                                ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                           

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΔΕ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Το συνεργείο καθαρισμού ………………………………………………………………..

με ΑΦΜ ………………………………………. Δ.Ο.Υ………………………………………

δηλώνει ενδιαφέρον να αναλάβει τον καθαρισμό του κτιρίου του ΣΔΕ Αγ. Αναργύρων με την ακόλουθη προσφορά:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:

·         10 αιθουσών διδασκαλίας

·         2 γραφείων

·         3 τουαλετών (2 μαθητικών και 1 καθηγητών)

·         1 εργαστήριου πληροφορικής

·         4 κλιμακοστασίων (ισόγειο, Α και Β όροφος)

·         3 μεγάλων χολ και διαδρόμων

·         1 προαυλίου

·         1 αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, τις ημέρες που χρησιμοποιείται

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

Καθ’ όλη   τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-15 (μέχρι 30 Ιουνίου 2014) 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

Ο καθαρισμός θα γίνεται καθημερινά τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου και θα περιλαμβάνει ξεσκόνισμα, άδειασμα καλαθιών, σκούπισμα, σφουγγάρισμα.

Επιπλέον ένας γενικός καθαρισμός των χώρων του σχολείου θα διενεργείται δύο φορές κατά την σχολική χρονιά, μία τον Δεκέμβριο και μία τον Απρίλιο (σχολικές αργίες) .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Το συνεργείο θα παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά καθαρισμού

·         απορρυπαντικά

·         ικανό αριθμό ρολών τουαλέτας

·         χειροπετσέτες

·         χειροσάπουνο

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ:

ΤΙΜΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΦΠΑ (    %)

ΣΥΝΟΛΟ
 
 
 
                                                                                                            ΣΦΡΑΓΙΔΑ
 
                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
 

Share this post