Στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής θα υποβάλλονται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών.

Στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής θα υποβάλλονται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών.

 
 
Παραλαβή αιτήσεων και επίδοση εγγράφων
 

Ενημερώνουμε τους Πολίτες Τρίτων Χωρών ότι από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 οι Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής θα λειτουργούν ως καταστήματα μίας στάσης για την παραλαβή αιτήσεων και την επίδοση εγγράφων.

Εκκρεμείς αιτήσεις εξετάζονται από τις υπηρεσίες στις οποίες διαβιβάσθηκαν, δηλαδή από τη Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Β΄, που βρίσκεται επί της οδού Σαλαμινίας 2 – Ταύρο, τηλ. 210 3403350

Αιτήσεις Αρχικής Χορήγησης και Ανανέωσης υποβάλλονται στην Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, που βρίσκεται επί της οδού Σαλαμινίας 2-Ταύρο, τηλ.210-3403350

 

Μοιράσου την σελίδα