ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Άγιοι Ανάργυροι 5-6-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αρ. Πρωτ. 15821

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                                                                                           ΠΡΟΣ:

                                                                            Δήμαρχο κ. Νίκο Σαράντη και

                                                                            τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

1. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

21. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22. ΚΛΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

3. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

23. ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ

4. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24. ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

5. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

25. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ

26. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

7. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

27. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

28. ΖΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

29. ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

10.ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

30. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

11.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

31. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

12.ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

32. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

13.ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

33. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14.ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

34. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

35. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

16. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

36. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

17. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

37. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

38. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

39. ΠΑΪΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

20. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

40. ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

 
ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                   
1.Παπακώστας Ευθύμιος                                 
2. Ζάγκα Ελένη                                                 

-Πρακτικογράφο Δημ. Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα) στις 9-6-2015 ημέρα Τρίτηκαι ώρα 18:00για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010:

                                                

                                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ   ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 9-6-2015ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 15821/5-6-2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                           

 

1.       Ενημέρωση για το δημοτικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων και έγκρισή του

2.       Τροποποίηση “Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων”

3.      Μη επανασύσταση υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνομίας, στο Δήμο μας

4.      Σύσταση προσωποπαγούς θέσης ΙΔΑΧ για μεταφερόμενο προσωπικό της λυθείσας ΔΗΚΕΑΑΚ          

5.      Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Αγίων Αναργύρων

6.      Διαγραφή οφειλής της επιχείρησης Γαρδίκα Γεωργία-Λάππα Αγλαϊα Ο.Ε. και επαναβεβαίωση

7.      Απόδοση του με αρ. 9058/30/4/2004 γραμματίου παρακατάθεσης από το Τ.Π.Κ.Δ., λόγω παρέλευσης της δεκαετίας από την έκδοσή του

8.       Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της 6ης Εταιρικής χρήσης από 1-1-2014 ως 31-12-2014, (ισολογισμού της 31-12-2014 και αποτελεσμάτων χρήσης 2014, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών) της ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε., καθώς και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη

9.      Eπιστροφή ποοσύ 160,20 € στην κ. Κωνσταντινίδου Δέσποινα, από μέρος τελών αγωγού ακαθάρτων

10. Ορθή επανάληψη της με αρ. 357/14 προηγ.απόφασης Δ.Σ. που αφορά Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου, με τίτλο: “Συνδέσεις ακινήτων με δίκτυο ακαθάρτων”

11. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: “Τοπικές Παρεμβάσεις Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ”, Α.Μ. 85/09

12. Oλοκλήρωση του έργου :«Κλειστό Κολυμβητήριο & Γυμναστήριο στο Ο.Τ 297-8-9 Β΄ Φάση: Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δήμου Αγ. Αναργύρων»

13. Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών της ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ             ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. για τη χρήση 2015

14. Διαγράμμιση για νόμιμες θέσεις παρκαρίσματος, στην οδό Ν.Πλαστήρα αρ. 87 στη Δ.Κ.Α.Α.

15. ΄Εγκριση δαπάνης για πραγματοποίηση Καλοκαιρινής Γιορτής στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου

16. ΄Εγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας: α) στην Κων/να συζ.Ι.Βρεττού, το γένος Ιωάννη Κρεούζη και β) Αικατερίνη Δραβίλλα του Κων/νου

17. Αίτημα της παράταξης: “Λαϊκή Συσπείρωση” για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Προστασίας Παιδιού “Η Μητέρα”

18. Αίτημα της παράταξης: “Αλληλεγγύη” σχετικά με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων

19. Αίτημα της παράταξης: “Αλληλεγγύη” σχετικά τα πλημμυρικά φαινόμενα στις οδούς Κων/πόλεως,Βαλτετσίου,Λ.Δημοκρατίας,Ευβοίας και την κατάσταση του οδοστρώματος στις οδούς Κων/πόλεως και Μετσόβου, στη Δ.Κ.Α.Α.

20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2015

  

Share this post