ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Άγιοι Ανάργυροι 5-12-2014                 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αρ. Πρωτ. 43417

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ            
 

                                                                             ΠΡΟΣ:

                                                                            Δήμαρχο κ. Νίκο Σαράντη και

                                                                            τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

1. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

21. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22. ΚΛΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

3. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

23. ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ

4. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24. ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

5. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

25. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ

26. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

7. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

27. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

28. ΖΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

29. ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

10.ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

30. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

11.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

31. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

12.ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

32. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

13.ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

33. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14.ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

34. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

35. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

16. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

36. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

17. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

37. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

38. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

39. ΠΑΪΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

20. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

40. ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

 
ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                   
1.Παπακώστας Ευθύμιος                                 
2. Ζάγκα Ελένη                                                 
-Πρακτικογράφο Δημ. Συμβουλίου
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 27η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα) στις 9 Δεκεμβρίου  2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 16:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010:

                                                   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ   ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 43417/5-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                             

 

   1.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2014 

   2.

Τροποποίηση των αρ. 337/14 και 435/14 αποφ. Δ.Σ. που αφορούν “Κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ”

   3.

΄Εγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014

   4.

 Κατανομή ποσού 122.321,45 € στις σχολικές επιτροπές Α΄θμιας και Β΄θμιας

 Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ' δόση 2014)   και δαπάνη σχολικού τροχονόμου (Β' εξαμήνου 2014) - σχετ. Αποφ. Δ.Ε.Π.

   5.

΄Εκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Απόρων Δημοτών μας (σχετ. Αποφ. Οικ.Επιτρ.)

   6.

 ΄Εγκριση διενέργειας προμήθειας (Γ.Γ.Π.Σ.-ΔΙΑΥΓΕΙΑ) πίστωσης 3.700,00 €

   7.

΄Εγκριση διενέργειας προμήθεια για “σχάρες φρεατίων” ποσού 5.000,00 €

   8.

΄Εγκριση διενέργειας εργασίας για τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, προϋπολογισμού 9.000,00 €

   9.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2014 του Νομικού Προσώπου “Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού και Παιδείας Αγίων Αναργύρων-Καματερού”

 10.

΄Εγκριση διενέργειας παροχής εργασίας για το υποέργο: “Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής και Διοικητικής υποστήριξης για τη διαχειριστική ολοκλήρωση έργων, ενταγμένων στο ΕΣΠΑ 2007-2013”

 11.

Παράταση προγράμματος “καταπολέμησης της φτώχειας” και εξουσιοδότηση υπογραφής για τροποποίηση του μνημονίου συνεργασίας ως προς τη διάρκεια και για υποβολή σχετικού φακέλου

 
 
 
 

Share this post