ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2016ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2016

για την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών Βρεφονηπιακών σταθμών.

για να δείτε του πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, κάντε κλικ εδώ:
https://drive.google.com/folderview?id=0B1zvSpQ9KJA5U1hxNzVsWHZRYVU&usp=shar
ing

Share this post