ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ο.Ε. 2013
22/11/2012 Β΄
ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ:    1)ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ                                                                                                                                                                                1)ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΌ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ           
 
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΝΕΑ ΕΡΓΑ
677.400,00 €
801.185,00 €
ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
1.686.946,00 €
224.758,52 €
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
2.779.228,98 €
5.605.131,00 €
ΣΥΝΟΛΟ
5.143.574,98 €
6.631.074,52 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
11.774.649,50 €
 

Share this post