1η Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιοι Ανάργυροι 17 -01-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ: 10

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β / ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 
Ταχ. Δ/νση : Λ. Φυλής 52
Τ.Κ. 13451
Τηλ. 2132039950/3

                                                                             ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

                                                                             Β/θμιας Εκπ/σης

                                                                            

1.            Ζαλακούδη Ξύδη Ευγενία

2.            Μάρα Βασίλειο

3.            Τρίγκα Νίκη

4.            Γεωργέλη Ελευθέριο

5.            Κατεμή Γεώργιο

6.            Μπιλάλη Ιωάννη

7.            Σπαθαριώτη Εμμανουήλ

8.            Γαρατζιώτη Ιωάννη

9.            Κουτσοπαναγιώτης Παναγιώτης

10.       Χρυσομάλλη Ρεβέκκα

11.       Λιακριδώνης Ηλίας

12.       Κακαλής Βασίλειος

13.       Αναγνωστόπουλος Γεώργιος

14.        Εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας.

                    
Κοινοποίηση Δήμαρχο
   
κ. Νικόλαο Σαράντη
                                             

Πρόεδρο Δ.Ε.Π.
 
κ.Ευάγγελο Στάθη

                                                                                                 

ΘΕΜΑ: Τακτική Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού (Λ.Φυλής 52,Καματερό - 2ος όροφος) την 23η του μηνός Ιανουαρίου   2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

      ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                           ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                            Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

                                                                                

 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 23/01/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10 / 17-01-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
 
  1.  

Αποδοχή & Κατανομή ποσού 50.382,84€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Β΄θμιας εκπαίδευσης έτους 2013. (Δ΄ Κατανομή έτους 2013)

 
  1.  

Επικύρωση πρακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου στο 1ο Γενικό Λύκειο & Εσπερινό Λύκειο Αγ. Αναργύρων.

 
  1.  

Παραίτηση του κ. Κατεμή Γεώργιου μέλους το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής β΄ θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και αντικατάσταση αυτού.

 
  1.  

Αντικατάσταση του κ. Κατεμή Γεώργιου μέλους της επιτροπής προκύρηξης διαγωνισμών κυλικείων στα σχολεία της β΄θμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας λόγω παραίτησης & τον ορισμό ενός αναπληρωματικού μέλους στην εν λόγω επιτροπή.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share this post