ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  17- 11-2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ.  166
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση Γραφείου
Λ. Φυλής 52
Τ.Κ. 134 51
Τηλ. 210-2384504                                              
                                                                             ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής
                                                                                                       A/θμιας Εκπ/σης
                                                                     1.  Τσίρμπας Γεώργιος – Σταύρος
                                                2.  Καλτέκη Ευθυμία
                                                     3. Νταηλάκης Νικόλαος
                                               4.  Τσάβαλος Ζήκος
                                                               5.  Αλεξανδροπούλου Μαρίνα
                                            6.  Κατσέλη Κάτια
                                                    7.  Δημόκας Σπυρίδων
                                                                8.  Κωνσταντοπούλου Ιωάννα
                                                              9.  Δημητρόπουλος Ανδρέας
                                                         10. Περουλάκης Δημήτριος
                                                    11. Δρόσος Ελευθέριος
                                                     12. Γιαμαλάκης Μιχάλης
                                               13. Κατσούδα Χαρά
                                                 14. Καψής Δημήτριος
 
                            Κοιν.:     Δήμαρχο   κ. Νικόλαο Σαράντη
                                        Πρόεδρο Δ.Ε.Π. κ. Ευάγγελο Στάθη
                                                                                                 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού
 
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 4η τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού (Λ.Φυλής 52,Καματερού - 3ος όροφος) την 23η του μηνός Νοεμβρίου  2011, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 16:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
                                                                                                        ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                                      Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 
 
                                                                                                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ    23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2011 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ
 ΑΡ. ΠΡ. 166 / 17-11-2011     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
  1.  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ :
1ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 4Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.& 9Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 8Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.
 
  1.  
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ:
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ :
α) Συλ.Γονέων & Κηδεμόνων για παραδοσιακούς χωρούς
β) Τοξευτικό Όμιλο Φιλοκτήτης           &
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
α)Συλ.Γονέων & Κηδεμόνων για παραδοσιακούς χωρούς
β)Αθλητικό Οργανισμό Καλαθοσφαίρισης
  1.  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ
 ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ
ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» ΣΤΟ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 
  1.  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» ΣΤΟ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΟ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 
  1.  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η/Υ & ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» ΣΤΟ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΟ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 
  1.  
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ Α΄ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.
 
7.
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ 5Ο & 10Ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μοιράσου την σελίδα