Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ   20/12/11
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 85/2011         
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ «ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ.»
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Α.Κ.
Διακηρύσσει:
 
Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΔΑΠ Αγίων Αναργύρων.
 
 
          Τα προσφερόμενα μισθία θα πρέπει να ευρίσκονται Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του ΚΔΑΠ Αγίων Αναργύρων και θα πρέπει να είναι χώρος ισόγειος εμβαδού 90 – 110 τ.μ.
          Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τον σκοπό που προορίζεται, θα πρέπει να είναι έτοιμο, ελεύθερο και σε άριστη κατάσταση, με συνδέσεις όλων των δικτύων παροχών κοινής ωφέλειας (φωτισμός, ύδρευση, αποχέτευση ακαθάρτων, αερισμός, τηλέφωνο, θέρμανση κ.λ.π.) σε άριστη κατάσταση για πλήρη και ασφαλή λειτουργία.
Να διαθέτει μια αίθουσα τουλάχιστον 60 τ.μ., μια αίθουσα τουλάχιστον 15 τ.μ. και αποθήκη, 2 wc, πρόσβαση σε αυλή με δυνατότητα έκδοσης άδειας λειτουργίας.
H καταλληλότητα των εν λόγω ακινήτων εναπόκειται στην κρίση της Επιτροπής Προμηθειών και Υπηρεσιών   της ΔΗΚΕΑΑΚ, χωρίς αυτή να είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη της μόνο την προσφερόμενη κατωτέρω τιμή που είναι: Ως ανώτατο όριο πρώτης προσφοράς από το οποίο θα αρχίσει η μειοδοσία ορίζεται το ποσόν των 900,00 € για το ακίνητο μηνιαίως.
          Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο επί της οδού Αγίας Παρασκευής 40 ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΔΗΚΕΑΑΚ σε δύο φάσεις ως εξής:
 
1)    Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες (δηλαδή από 20/12/2011) από τη δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή Προμηθειών και Υπηρεσιών   της ΔΗΚΕΑΑΚ αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα περιγράφεται το προσφερόμενο ακίνητο.
2)    Εν συνεχεία την 13/1/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι θα παραστούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΔΗΚΕΑΑΚ για την συνέχιση του Διαγωνισμού.
Την πλήρη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αγίων Αναργύρων-Καματερού επί της οδού Αγίας Παρασκευής 40 καθώς και από το Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
 
                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
 
                                                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
 
 

Share this post