ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 
.              
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                            
 
                                                                                               ΚΑΜΑΤΕΡΟ 28/08/2014

                                                                                                 

              Αριθμ. Αποφ. 24/2014
Λ.Φυλής 52

Τ.Κ. 13451 - ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Τηλ: 210-2313338

       213-2039950
Fax: 210-23.80.646
 

           

                                                                                                                            
 
ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση »
 

           Όσοι ενδιαφέρονται για την θέση καθαρίστριας/ή στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Περγάμου), να καταθέσουν αίτηση από τις 29/08/2014 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) έως & στις 04/09/2014 (ΠΕΜΠΤΗ) στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής β΄θμιας Εκπαίδευσης (Λ.Φυλής 52, Καματερό (παλαιό Δημαρχείο Καματερού) στον β΄όροφο με τα εξής δικαιολογητικά.

 
  • Αίτηση
  •  Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (εντός των προθεσμιών της προκήρυξης)
  •  Εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2014 (αντίγραφο)
  • Αστυνομικής ταυτότητας (αντίγραφο)
  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
  • Πιστοποιητικό ελληνομάθειας μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης με έκδοση του τελευταίου διμήνου
 
                                        
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       
                                                                              Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
 
 
      ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Share this post