ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Άγιοι Ανάργυροι 4-9-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αρ. Πρωτ. 24147

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                                                                                           ΠΡΟΣ:

                                                                            Δήμαρχο κ. Νίκο Σαράντη και

                                                                            τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

1. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

21. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22. ΚΛΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

3. ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

23. ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ

4. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24. ΨΑΡΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

5. ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

25. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6. ΠΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ

26. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

7. ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

27. ΚΑΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

8. ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

28. ΖΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9. ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

29. ΜΠΙΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

10.ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

30. ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

11.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

31. ΣΤΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

12.ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

32. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

13.ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

33. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14.ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

34. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

35. ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

16. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

36. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

17. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ-ΓΕΝΤΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

37. ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

38. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19. ΤΣΕΛΕΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

39. ΠΑΪΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

20. ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

40. ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

 
ΚΟΙΝ.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                   
1.Παπακώστας Ευθύμιος                                 
2. Ζάγκα Ελένη                                                 

-Πρακτικογράφο Δημ. Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα) στις 8-9-2015 ημέρα Τρίτηκαι ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010:

                                                

                                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ   ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡ.ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒ. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 8-9-2015ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 24147/4-9-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                  

1.      Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου ο.ε. 2015

2.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2015

3.      ΄Εγκριση κατασκευής, αποδοχή της με αρ. 61/15 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση και επισκευή δημοτικών γυμναστηρίων – αθλητικών εγκαταστάσεων”

4.      ΄Εγκριση κατασκευής, αποδοχή μελέτης αρ. 83/15 μελ.και τρόπος εκτέλεσης έργου: “Επεκτάσεις τμημάτων αγωγών ομβρίων-κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής”

5.      Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΕΡΓΑ ΑΠΕ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ

            ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 11ο 

            ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ”

6.      Αποδοχή της με αρ. 4/13 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο: “Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού”

7.      ΄Εγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων” Α.Μ. 19/2011

8.      Διαγραφή κλήσεων της Εμπορικής Ρεντ Μακροχρόνιες Μισθώσεις Οχημάτων Α.Ε. και επαναβεβαίωση στους μισθωτές των οχημάτων

9.      Επιστροφή ποσού 150,00 € στη ΓΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέν

10. Επιστροφή ποσού 47,19 € στον ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του Νικολάου ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

11. Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών και σκευών εστίασης βρεφονηπιακών σταθμών

12. Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας της εργασίας “Αντικατάσταση καυστήρα πετρελαίου σε καυστήρα Φυσικού Αερίου στη δεξαμενή εκμάθησης κολύμβησης του Δήμου"

13. Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας της προμήθειας “μέσων ατομικής προστασίας (γάλα) στους 

            δικαιούχους – ωφελούμενους του προγράμματος ΟΑΕΔ Κοινωφελούς χαρακτήρα 2015 –

            5μηνης διάρκειας”

14. Παραίτηση δικαιώματος χρήσης Οικογεν.Τάφου στο όνομα Λαδά Αθανάσιου και χρησιμοποίησή του για ταφές τριετούς διάρκειας

15. Δωρεάν ταφή της άπορης δημότισσας Γιαννούλας Καπνιά

16. Δωρεάν ταφή της άπορης δημότισσας ΄Ολγας Ξενάκη

17. Ανάκληση μερικώς της με αρ. 220/14 αποφ. Δ.Σ. που αφορά: διαγραφές και διορθώσεις στους καταλόγους Αποχέτευσης προηγούμενων οικ.ετών

18. Θέσπιση καταβολής αντιτίμου για παρεχόμενες θέσεις δημιουργικής απασχόλησης στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( ΚΔΑΠ) Αγ. Αναργύρων -Καματερού

19. Κατ' αρχήν έγκριση διενέργειας προμηθειών ενόψει των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

 
 

  

Share this post