Πρόσκληση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιοι Ανάργυροι 30-11-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ.306
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 
Ταχ. Δ/νση : Λ. Φυλής 52
Τ.Κ. 13451
Τηλ. 210-2313338
         213-2039950 
FAX 210-2316861                                            
                                                                             ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής
                                                                             Β/θμιας Εκπ/σης
                                                                            
1.             Ζαλακούδη-Ξύδη Ευγενία
2.             Μάρα Βασίλειο
3.             Τρίγκα Νίκη
4.             Γεωργέλη Ελευθέριο
5.             Λίτσα Παναγιώτη
6.             Κατεμή Γεώργιο
7.             Μπιλάλη Ιωάννη
8.             Σπαθαριώτη Εμμανουήλ
9.             Γαρατζιώτη Ιωάννη
10.         Καράλη Αντώνιο
11.         Βαραγγούλη Αναστασία
12.         Αποστολίδη Άγγελο
13.         Θεοδωράκου – Λαλούση Γεωργία
14.       Εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας.
                                                           ΚοινΔήμαρχο
                                                κ. Νικόλαο Σαράντη
                                               Πρόεδρο Δ.Ε.Π.  
                                                κ. Ευάγγελο Στάθη
                          
ΘΕΜΑ: Τακτική   Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού
 
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9η τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού (Λ.Φυλής 52,Καματερό - 2ος όροφος) την 6η του μηνός Δεκεμβρίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
                                                                                                        ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                                      Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 
 
                                                                                          ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ  6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.306 / 30-11-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
 
1.      1
Αποδοχή ποσού (Γ΄ Κατανομή έτους 2012) «49.784,75€» από την Σχολική Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης & κατανομή στα σχολεία της Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας .
 
2.      2
Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου
στο 1ο ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
3.      3
Παραχώρηση χρήσης Σχολικών Χώρων σε σχολεία της Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού.
4.      4
 
5.      5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share this post