ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 61                                           ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 10/10/12
Τηλέφωνο: 213-2023644-649
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Η χορήγηση των αδειών, για το πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων της 1ης Νοεμβρίου 2012, θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Αγίων ΑναργύρωνΚαματερού, Δημοκρατίας 61 (1ο κτίριο, ισόγειο, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).
Μετά την κλήρωση, από 23/10/2012 – 26/10/2012 οι ενδιαφερόμενοι (οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους με εξουσιοδότηση και θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από Διοικητική ή Αστυνομική αρχή), θα προσέρχονται στο τμήμα εσόδων για την πληρωμή του σχετικού διπλοτύπου είσπραξης & την παραλαβή της άδειας με τη θέση που δικαιούνται από την κλήρωση.
Από 29/10/2012 και μετά οι κληρωμένες θέσεις που δεν θα έχουν πληρωθεί, θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας.
                                                                                             
                                                                                                Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                             ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
                                                             ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Share this post