ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

από το Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού

 
 

Το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων για την ολοκληρωμένη και σωστή διαδικασία διακοπής ηλεκτροδότησης των ακινήτων και απαλλαγής τους από Δημοτικά Τέλη (Δ.Τ.) η οποία σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του ν.3345/05 είναι η εξής:

1.     Διακοπή ηλεκτροδότησης του ακινήτου στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΗ και λήψη σχετικής βεβαίωσης.

2.     Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης στο Δήμο, στην οποία να αναφέρεται ότι, το ακίνητο δε θα χρησιμοποιείται, προσκομίζοντας μαζί και τη βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης.

Εάν δηλωθεί υπεύθυνα στο Δήμο η μη χρησιμοποίηση του ακινήτου, τότε επιβάλλεται μόνο το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για τα έτη που δεν ηλεκτροδοτείται το ακίνητο, ενώ εάν δεν δηλωθεί τότε επιβάλλονται και τα Δημοτικά Τέλη (Δ.Τ.)

Στην περίπτωση, κατά την οποία η διακοπή πραγματοποιηθεί από τον ενοικιαστή του ακινήτου, τότε ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ζητήσει από τη ΔΕΗ, αντίγραφο της διακοπής και να το καταθέσει στο Δήμο μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση, προκειμένου να μην υποχρεωθεί στην αναδρομική καταβολή Δημοτικών Τελών, αλλά μόνο του Τ.Α.Π.

Share this post