ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών, Γραφείο Προγραμματισμού

Λεωφ. Δημοκρατίας 61, 13561, Άγιοι Ανάργυροι

τηλ. 213-2023681, Fax 210-2611683, email: ilegaki@agankam.gov.gr

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

Αγαπητέ Συμπολίτη,

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών του προς τους πολίτες ξεκίνησε την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) το οποίο αποτελεί το πλέον έγκριτο σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας για τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την εφαρμογή του Κ.Π.Α. εισάγεται στο Δήμο ΑΑΚ μια πραγματική, συνεχής αυτο-αξιολόγηση της λειτουργίας του με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος σε συμφωνία με τις στρατηγικές επιλογές του για την ενθάρρυνση συμμετοχικών διαδικασιών της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και κατανοώντας ότι η συμμετοχή των πολιτών συνιστά βασικό όρο για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των δομών και υπηρεσιών του, χρησιμοποιεί το συνημμένο ερωτηματολόγιο προκειμένου να διερευνήσει το επίπεδο ικανοποίησης αλλά και τον τρόπο αντίληψης της λειτουργίας από τους πολίτες που έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες.

Η γνώση που θα αντληθεί από τη συμπλήρωση του συνημμένου ερωτηματολογίου θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες βελτιώσεις στην εσωτερική οργάνωση του Δήμου με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην παροχή υπηρεσίων. Με αυτό τον τρόπο, ο Δήμος καθιστά τους πολίτες το σημείο εκκίνησης της προσπάθειας για έναν καλύτερο και αποτελεσματικότερο Δήμο.

Ευελπιστούμε στη συνεργασία και τη συμβολή σας για τη διεξαγωγή της έρευνας.

Παρακαλούμε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο μέχρι την Τετάρτη 28/02/2018 και να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ilegaki@agankam.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΝΙΚΟΣ Α. ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Σχόλια (0)

Αφήστε την άποψη σας

Σύνδεση

Εγγραφή