Η Κοινωνική Υπηρεσία, ο Πολιτισμός και ο Αθλητισμός και το Δημοτολόγιο.