Σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην 15η (έκτακτη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2021 που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (λόγω πανδημίας κορονοϊού) στις 21 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 έως 20.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν 3852/2010: 

1. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021

Έχοντας υπόψη την με αριθμό 54384/20ης Ιουλίου 2021 απόφαση ΥΠΕΣ αναφορικά με επιχορήγηση του Δήμου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων με ημερομηνία λήξης της εξόφλησης την 30οστή Ιουλίου και προκειμένου να γίνει η έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων είναι αναγκαία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 με την καταχώρηση του σχετικού εσόδου και εξόδου. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης και να μην χαθεί η επχορήγηση. 

2. Επανεπιβολή σε τμήμα του ΟΤ 68 της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, που είναι χαρακτηρισμένο ως κοινωφελής χώρος για την ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4759/2020. 

Λόγω παρέλευσης του εξαμήνου στις 25 Ιουλίου 2021 από την ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4759/2020, κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα η άμεση λήψη σχετικής απόφσης Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της σχετικής εισήγησης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) με αριθμό απόφασης 31/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα