Φεβρουάριος 2023

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11122
  [id] => 5044
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1677189600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1677240581
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα, Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11122
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11122
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

   

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 10η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 28-2-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.    Εξειδίκευση πίστωσης, για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη

2.     Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων
        λογαριασμών, μηνός Ιανουαρίου 2023

3.     ΄Ανοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου, για εξυπηρέτηση της Δ/νσης Πολιτισμού –
        Αθλητισμού, προμήθεια τερματικού μηχανήματος POS και ορισμός χρήστη περιορισμένης
         πρόσβασης στο Web Banking

4.     Κλείσιμο ανενεργού τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου, στη EUROBANK

5.      ΄Εγκριση των Πρακτικών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης: 1) Δικαιολογητικών-Τεχνικών
          Προσφορών και 2) Οικονομικών Προσφορών της Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
          ηλεκτρολογικού υλικού” ενδ.προϋπ/σμού 225.337,26 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, αρ. Μελ.
          139/2022 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 178501

6.       Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους, για την εκπροσώπηση
          του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων
          Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Μάρτιο του έτους 2023

7.       Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αίτησης Αικατερίνης ή Κατίνας συζ. Γεωργίου Ψαθά,
          το γένος Μανούσου και Μαρίας Μαυρόγιαννη εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος, για
          την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, στην ισχύουσα αντικειμενική αξία
          της Δημ.Κοιν.Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014
   
8.        Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε συμμετοχή
          υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο    

9.        Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2023    

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-28-φεβρουαρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11122/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11122/oikonomiki_header.jpg )

Σεπτέμβριος 2022

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

...

Array
(
  [articleid] => 10862
  [id] => 4784
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1663275600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1663332849
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Συμβαίνει Τώρα, Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_10862
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 10862
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 


  

  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 41η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :
1. Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά σε δαπάνη για ανάγκες θεατρικών παραστάσεων

2.  Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά σε μετατόπιση κολώνας επί της οδού Μυκάλης 64, στην ΔΚ Καματερού  στο Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού

3.      Έγκριση Πρακτικού (3) Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και  ανάδειξης οριστικού μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ, ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED, ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ενδεικτικού προϋπολογισμού  (1.100.000€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ: ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (1.364.000€) Αρ. Μελέτης  3/2022 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 163566

4. Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων  λογαριασμών μηνός Αυγούστου 2022

 

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-20-σεπτεμβρίου-2022 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_10862/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_10862/oikonomiki_header.jpg )