Σεπτέμβριος 2023

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11516
  [id] => 5438
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1696021200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1696083270
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11516
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11516
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 

   Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 41η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 3-10-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση του  παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός χρήστη πλήρους πρόσβασης στους τραπεζικούς λογαριασμούς  της τράπεζας EUROBANK (καταθετικούς-χορηγητικούς).

 

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-3-οκτωβρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11516/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11516/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11511
  [id] => 5433
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1695330000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1695388819
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11511
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11511
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 40η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 26-9-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2023.

2)  «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Προϊστάμενου τμήματος Πληροφορικής του  Δήμου σε συνέδριο (15 ο OTS Forum)»

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-26-σεπτεμβρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11511/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11511/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11508
  [id] => 5430
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1694725200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1694782799
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11508
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11508
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

   

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 39η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 19-9-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση πρακτικού επιτροπής ΚΑ 62 για επικαιροποίηση/αντικατάσταση εξοπλισμού της με  αριθ. ΑΔΑΜ 23SYMV012788949 2023/05/31 σύμβασης.

2)  Έγκριση των Πρακτικών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης 1) Δικαιολογητικών-Τεχνικών και 2) Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 120.003,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, πλέον δικαιώματος προαίρεσης ποσού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, Αρ. Μελέτης 66/2023 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 199132.

3)  Εξειδίκευση πίστωσης (οικ. Ενίσχυση) για την κ. Αικατερίνη Τζάφη.

4)  Εξειδίκευση πίστωσης (οικ. Ενίσχυση) για την κ. Άννα Ζαχαροπούλου.

5)  Εξειδίκευση πίστωσης (οικ. Ενίσχυση) για τον κ. Δημήτριο Σαραντίδη.

6) Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός Αυγούστου 2023.

7) Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αίτησης Ιωάννη Παρδάλη του Δημητρίου και Νικολέττας Χριστοπούλου του Δημητρίου εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην ισχύουσα αντικειμενική αξία της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014.

                                  

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-19-σεπτεμβρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11508/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11508/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11496
  [id] => 5418
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1694120400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1694184571
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11496
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11496
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 38η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 12-9-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:


Λήψη απόφασης για παραίτηση από το δικόγραφο αγωγής του Δήμου, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εντολή εκπροσώπησης του Δήμου.

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-12-σεπτεμβρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11496/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11496/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11487
  [id] => 5409
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1693515600
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1693834539
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11487
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11487
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 37η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 5-9-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1)   Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2023
2)   Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων
      λογαριασμών μηνός Ιουλίου 2023

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-5-σεπτεμβρίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11487/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11487/oikonomiki_header.jpg )

Αύγουστος 2023

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11477
  [id] => 5399
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1692910800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1692961994
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11477
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11477
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 


 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 36η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 29-8-2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1)   ΄Εγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων και πολλαπλών εκτυπώσεων, εποπτικού υλικού και ειδών δημιουργικής απασχόλησης που χρειάζονται, για να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, των βρεφονηπιακών σταθμών και των υπηρεσιών Πολιτισμού και ΄Αθλησης, συμπεριλαμβανομένου και τις ανάγκες γραφικής ύλης για παιδιά των άπορων οικογενειών, καθώς και την προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης (τόνερ, μελάνια, μελανοταινίες κ.λ.π.) και φωτοτυπ.χαρτιού Α4”, ενδ. προϋπ/σμού 65.955,84 € συμπερ.του Φ.Π.Α. 24% (προϋπ/σμός χωρίς ΦΠΑ: 53.190,19 €, ΦΠΑ: 12.765,55 €,  αρ.μελέτης 22/2023 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194129

2)     Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο ««Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας για την συντήρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δ.Α.Α.Κ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 234.384,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, Αρ. Μελέτης 33/2023 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 195722.
 
3)     Έγκριση των Πρακτικών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης 1) Δικαιολογητικών-Τεχνικών και 2) Οικονομικών Προσφορών της Προμήθειας για την Ομάδα Δ (Χρώματα – Μικροεργαλεία) του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» (Α.Μ. 63/2021), ενδεικτικού προϋπολογισμού (65.023,30€), πλέον Φ.Π.Α και δικαιώματος προαίρεσης δέκα χιλιάδων τριακοσίων οκτώ Ευρώ (10.308,00€), ομοίως πλέον Φ.Π.Α. και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 197873,1 που διενεργείται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α’ του Ν. 4412/2016 κατόπιν της ΓΝΩΜΗΣ Δ10 ΕΑΔΗΣΥ /2022 της Αρχής

4) Απαλλαγή υπαλλήλου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων και ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου»

5)  Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδών Στρ. Αλεξ. Παπάγου και Αγ. Νικολάου Δ.Κ. Καματερού” (Α.Μ. 100/2022)

6)  Αποδοχή ένταξης της Πράξης  “ΚΑΤΑΣΚΕΥH ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ” με Κωδικό ΟΠΣ 5040179 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

7)  Αποδοχή ένταξης της Πράξης  “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ” με Κωδικό ΟΠΣ 5041681 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

8)  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» (Α.Μ. 79/2023)

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-29-αυγούστου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11477/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11477/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11460
  [id] => 5382
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1691096400
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1691150781
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11460
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11460
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 35η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 8-8-2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1)   Απαλλαγή υπαλλήλου  από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνη που αφορά στην επισκευή του χρηματοκιβωτίου της οικονομικής υπηρεσίας

2) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για οικονομική ενίσχυση του κ. Θεόδωρου Αναστασόπουλου

3)   Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για οικονομική ενίσχυση της κ. Χαλιλοπούλου Ελένη

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-8-αυγούστου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11460/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11460/oikonomiki_header.jpg )

Ιούλιος 2023

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 1η Αυγούστου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11458
  [id] => 5380
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1690750800
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1690793390
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11458
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11458
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 1η Αυγούστου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

  

  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 34η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 1-8-2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1)  έγκριση  εξειδίκευσης  πίστωσης  σύμφωνα  με  την  παράγραφο 1 του άρθρου 14 του  Ν. 4625/2019,  για τον έλεγχο που θα διενεργήσουν οι ελεγκτές δόμησης  ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ  ΘΕΟΦΙΛΟΣ  και  ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗ  ΜΑΡΙΑ   στο έργο  “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ – ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ”, Ποσού 2598,82€ στον ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ  00.6117.0017 (Αμοιβή Ελεγκτή Δόμησης για διενέργεια ελέγχου) έτους  2023.
    
2)   Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στους Νομικούς Συμβούλους για την εκπροσώπηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, όπως παραστούν ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών, κατά τις δικασίμους για τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2023.

3) Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αίτησης Παναγιώτας Δουδούνη του Ευαγγέλου εξώδικου καθορισμού τιμής μονάδος για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην ισχύουσα αντικειμενική αξία της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014.

4) Εγκριση επί μέρους μελετών της Σύμβασης για την εκπόνηση της «Σύνθετης μελέτης για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γ εροβουνό Δ.Κ. Καματερού, με την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος» (A.M. 125/2021)

5) Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τη διενέργεια της γενικής υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ της υπ’ αριθμ. 80/2023 Μελέτης (διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση) και κατακύρωση της υπηρεσίας σε τρεις εταιρείες.

6) Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας “ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL)” της υπ’ αριθμ. 91/2023 Μελέτης (διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση) και κατακύρωση της υπηρεσίας σε εταιρεία.

7) Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας “Συνδρομή σε Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης αιτημάτων πολιτών (Novoville)” της υπ’ αριθμ. 92/2023 Μελέτης (διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση) και κατακύρωση της υπηρεσίας σε εταιρεία.

8)  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά αποζημίωση των ελεγκτών δόμησης  για τον έλεγχο που θα διενεργήσουν στο έργο  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ – ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ στο Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού

9)  Εισήγηση για παράταση απόδοσης λογαριασμού που αφορά σε δαπάνη για ΚΤΕΟ

    

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-1η-αυγούστου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11458/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11458/oikonomiki_header.jpg )

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11452
  [id] => 5374
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1689973200
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1690041136
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11452
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11452
  [article_title] => Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

   

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 33η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 25-7-2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

    1)  Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά τον κωδικό Κ.Α 00.6433.0001 με τίτλο «Προμήθεια αναμνηστικών δώρων και είδη απονομής».
    2) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά τον κωδικό Κ.Α 00.6443 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) σε Εκδηλώσεις του Δήμου».
    3) Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για την ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με τίτλο : “Συνδρομή σε Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Σύστημα καταγραφής και παρακολούθηση αιτημάτων πολιτών (Novoville) - Α Μ 92/2023”
    4) Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για την ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ»
    5) Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και σύναψης σύμβασης για την ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με τίτλο : «ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ»
    6)  «Έγκριση πρόσκλησης ενός επιπλέον οικονομικού φορέα και παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τη διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την Ομάδα Δ: «ΧΡΩΜΑΤΑ – ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ» του διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών για το Τεχνικό Συνεργείο (Α.Μ. 63/2021) (α/α ΕΣΗΔΗΣ 197873)»
    

 

[custom_css] => [seo_url] => συνεδρίαση-οικονομικής-επιτροπής-την-τρίτη-25-ιουλίου-2023 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11452/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11452/oikonomiki_header.jpg )

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023

...

Array
(
  [articleid] => 11439
  [id] => 5361
  [author] => 15
  [pagetype] => normal
  [category] => 2
  [timestamp] => 1689282000
  [show_date] => Y
  [last_update] => 1689140652
  [event_date] => 
  [status] => A
  [show_order] => 0
  [show_categories] => Y
  [onslider] => 0
  [article_tags] => Οικονομική Επιτροπή
  [filename] => 
  [image_path] => assets/images/pages/page_11439
  [image_carousel] => 
  [visible] => 1
  [article_id] => 11439
  [article_title] => Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023
  [article_subtitle] => 
  [article_category] => 
  [article_banner] => oikonomiki_header.jpg
  [article_image] => oikonomiki_header.jpg
  [short_description] => 
  [long_description] => 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 32η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 18-7-2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) έγκριση της σύναψης εξώδικου συμβιβασμού για την εκκαθάριση της δαπάνης επί της  αγωγής του κ. Ιωάννη Σχίζα του Κων/νου,  κατά του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιλίου

2) Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων  λογαριασμών μηνός Ιουνίου 2023.

3) Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη που αφορά σε δαπάνη για διαμονή και σίτιση συμμετεχόντων από το εξωτερικό για το συνέδριο του προγράμματος GREEN YOUTH που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 19-20 Σεπτεμβρίου 2023».

 

 

[custom_css] => [seo_url] => page_11439 [lang_code] => el [article_banner_4print] => assets/images/pages/page_11439/oikonomiki_header.jpg [article_image_4print] => assets/images/pages/page_11439/oikonomiki_header.jpg )