Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού αποτελεί μία Υπηρεσία που έχει θεσμικά συσταθεί στον Δήμο των Αγίων Αναργύρων από το 2005 και έχει ως βασική αρχή την κοινωνική μέριμνα και προστασία των κατοίκων της πόλης σύμφωνα με τις ανάγκες τους και με όρους στοιχειώδους ισότητας και δικαιοσύνης.  Ως Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2014, μετά την έγκριση και την ενεργοποίηση του  Νέου Οργανισμού Λειτουργίας του Δήμου.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα υπηρεσιών (βλ. Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΑΑΚ):

 • Τμήμα Κοινωνικής μέριμνας, που περιλαμβάνει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, προαγωγής υγείας, διοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, προγράμματα ενεργοποίησης του πολίτη,  κατ΄ οίκον Βοήθεια.    
 • Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, με κύρια αρμοδιότητα την ανανέωση και την έκδοση βιβλιαρίων ανασφαλίστων,  και πρόσφατα  την αρμοδιότητα ανάληψης  των προνοιακών επιδομάτων.
 • Τμήμα ΚΑΠΗ όπου παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στην γ΄ ηλικία.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Το  προσωπικό της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής στελεχώνει την Κοινωνική Υπηρεσία καθώς και τα 7 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας  που λειτουργούν στην  πόλη και απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
•    Ψυχολόγος (1)
•    Κοινωνικοί Λειτουργοί (6)
•    Εργοθεραπεύτριες (2)
•    Φυσικοθεραπευτές (2)
•    Νοσηλεύτριες (3)
•    Οικογενειακοί  Βοηθοί  (3)
•    Διοικητικοί  Υπάλληλοι (6)  

Στο Πρόγραμμα  Κοινωνικής  Μέριμνας – Κατ΄οίκον Βοήθειας  εργάζονται
•    Κοινωνικοί  Λειτουργοί  (3)
•    Ψυχολόγος  (1)
•    Νοσηλεύτριες  (3)
•    Οικογενειακοί Βοηθοί  (6)

Ειδικότερα  το οργανόγραμμα της Υπηρεσίας είναι το ακόλουθο:

Κοινωνική Πολιτική στο εφαρμοσμένο πεδίο

Η βασική αρχή της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου ΑΑΚ είναι η κοινωνική μέριμνα και προστασία των κατοίκων της πόλης, με όρους στοιχειώδους ισότητας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μέσα σε ένα πλαίσιο που θα εγγυάται την άρση των διακρίσεων, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την ισότιμη πρόσβαση στα βασικά αγαθά, για τη δημιουργία μίας πόλης πολύμορφης και συνεκτικής.

1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

1.1 Γραφείο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης

Η συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη αφορά στους ενήλικους δημότες που δυσκολεύονται να διαχειριστούν γεγονότα ή χρόνιες ψυχοπιεστικές καταστάσεις. Eπιπλέον η συνεργασία και η ευαισθητοποίηση της κοινότητας και ιδιαίτερα της σχολικής, πάνω σε θέματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και σωματικής υγείας των παιδιών, επιτυγχάνεται μέσα από την διοργάνωση και υλοποίηση του «βιωματικού εργαστήριου». Πρόκειται για έναν κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων, που υλοποιούνται στα σχολεία της πόλης, απευθύνονται στους  γονείς των μαθητών και η  καινοτομία του προγράμματος έγκειται στην βιωματική διεργασία, μια πολύτιμη μέθοδο, που επιδιώκει την γνωσιακή και συναισθηματική κινητοποίηση των συμμετεχόντων.

1.2 Γραφείο Κοινωνικής Εργασίας

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Υπηρεσίας ασχολούνται με την υποδοχή και τη διαχείριση των ποικίλων αιτημάτων που απασχολούν τον τοπικό πληθυσμό και παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες όπως ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, κοινωνική έρευνα, σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων  για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, διασύνδεση με την κοινότητα και με άλλες υπηρεσίες. Το γραφείο έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την υλοποίηση προγραμμάτων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσα από άξονες όπως η πρόσβαση σε είδη πρώτης ανάγκης, στην εκπαίδευση, στην στέγη, σε αγαθά κοινής ωφελείας, στην υγεία .

Άξονας: Πρόσβαση  σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης 

Η κάλυψη με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης  σε οικογένειες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας  αποτελεί από τους πρωταρχικούς στόχους της κοινωνικής πολιτικής μέσα από υπηρεσίες και προγράμματα όπως:

 • Πρόγραμμα σίτισης.

 Σε συνεργασία με την Εκκλησία, παρέχονται  σε καθημερινή βάση  500 μερίδες  φαγητού σε  κατοίκους  της πόλης με σοβαρές ανάγκες, μέσα από  ολοκληρωμένο  δικτύου σίτισης σε τέσσερα  ενοριακά κέντρα. 

 • Τράπεζα Τροφίμων Η Κοινωνική Υπηρεσία για να αντιμετωπίζει τις έκτακτες ανάγκες σε τρόφιμα των ατόμων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ανάγκες, έχει δημιουργήσει και λειτουργεί σε καθημερινή βάση την Τράπεζα Τροφίμων, η τροφοδότηση της οποίας βασίζεται σε χορηγίες ιδιωτών ή εταιρειών, σωματείων, συλλόγων. 
 • Διανομή αγροτικώνπροϊόντων

Με την συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Περιφέρειας υλοποιείται κάθε χρόνο το Πρόγραμμα διανομής  τυποποιημένων τροφίμων αλλά και φρέσκων οπωροκηπευτικών προϊόντων  σε οικογένειες και άτομα με χαμηλό εισόδημα.

 • Προϊόντα χωρίς Μεσάζοντες

Ο Δήμος  υλοποιεί σε μηνιαία βάση πρόγραμμα προμήθειας των κατοίκων της πόλης με φθηνά αγροτικά προϊόντα χωρίς τη διαμεσολάβηση μεσαζόντων δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους πολίτες  να αγοράζουν  προϊόντα υψηλής ποιότητας με χαμηλό κόστος.

 • Δημοτικός Λαχανόκηπος, με κύριο στόχο την καλλιέργεια τμήματος γης με οπωροκηπευτικά και την χρήση των παραγόμενων προϊόντων για την κάλυψη των οικογενειακών  αναγκών.

 

Άξονας: Πρόσβαση  στις παροχές  κοινής ωφελείας

Βασικός στόχος της πολιτικής βούλησης του Δήμου είναι η υποστήριξη των πολιτών προκειμένου να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, με πρόσβαση στα αγαθά κοινής ωφέλειας, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, θέρμανση. Η Κοινωνική Υπηρεσία προωθεί ενέργειες και προγράμματα όπως:

 • Πρόγραμμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την ένδεια

Το επίδομα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δίνεται  εφάπαξ σε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη και αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Κυρίως παρέχεται σε οικογένειες με χρέη στους κοινωφελείς οργανισμούς  και με  κίνδυνο διακοπής ή διακοπή  των παροχών ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η προσπάθειά ρύθμισης των οφειλών. 

 • Πρόγραμμα  διακανονισμού των  οφειλών

Η συνεργασία των Κοινωνικών Λειτουργών με τους επίσημους παρόχους ενέργειας και η σύσταση τριμελούς επιτροπής αποσκοπεί στην διευκόλυνση ρύθμισης των χρεών των οφειλετών. 

Άξονας: Πρόσβαση στην εκπαίδευση – Επιμόρφωση

Η πρόσβαση στην εκπαίδευση τόσο των νέων όσο και των ενηλίκων, μέσα από τα προγράμματα  δια βίου Μάθησης επιτυγχάνεται μέσα από υπηρεσίες όπως:

 • Κοινωνικό Φροντιστήριο

Σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων και με την πολύτιμη υποστήριξη εθελοντών εκπαιδευτικών λειτουργεί το Κοινωνικό Φροντιστήριο σε σχολεία της πόλης, όπου σημαντικός αριθμός μαθητών ενισχύονται εκπαιδευτικά σε καθημερινή βάση.

 • Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

Με πρωτοβουλία της Κοινωνικής Υπηρεσίας και σε συνεργασία με φροντιστήρια της πόλης, έχει συγκροτηθεί δίκτυο εκπαιδευτικής υποστήριξης, με σκοπό την παροχή Δωρεάν εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές που προέρχονται από οικογένειες με σοβαρές ανάγκες.

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  (ΥΠ.Ε.Π.Θ) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η Κοινωνική Υπηρεσία διοργανώνει προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Άξονας: Εθελοντισμός, αλληλεγγύη – Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας

Η προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού, η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών για εθελοντική δραστηριοποίηση αποτελούν από τους βασικούς στόχους της Κοινωνικής Υπηρεσίας

 • Κοινωνικό Ανταλλακτήριο

Πρόκειται για μία νεοσύστατη δομή που λειτουργεί από την τοπική Ομάδα Εθελοντών «ΔΡΑΣΗ» σε χώρο του Δήμου και απευθύνεται  σε όλους του κατοίκους της πόλης. Λειτουργεί ως χώρος υποδοχής  ειδών ιματισμού, οικιακών σκευών και επίπλων,  όπου κάθε πολίτης μπορεί να προσφέρει αλλά και να πάρει ότι χρειάζεται.

 • Δίκτυο εθελοντισμού  και αλληλεγγύης

Η Κοινωνική Υπηρεσία για ν΄ ανταπεξέλθει στις πολλαπλές και πολυσύνθετες ανάγκες των κατοίκων έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο από τους τοπικούς κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς καθώς και απλούς πολίτες με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς,  ενδυναμώνοντας τα τοπικά  δίκτυα  υποστήριξης της πόλης. 

 

1.3 Γραφείο Προαγωγής Υγείας

Άξονας: Πρόσβαση  στην υγεία 

Η κρίση έπληξε σημαντικά τόσο τη βιοποριστική δυνατότητα, όσο και τη δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής και ασφαλιστικής κάλυψης πολιτών, μιας και σημαντικός αριθμός που απασχολούταν με τον κατασκευαστικό κλάδο, το ελεύθερο εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών, είναι άνεργοι. Με αφορμή αυτό το δεδομένο ο ΔΑΑΚ ανέπτυξε ένα  καινοτόμο πρόγραμμα παροχής υγειονομικής φροντίδας που αποσκοπεί στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη των  ανασφάλιστων κατοίκων.

 • Δίκτυο υπηρεσιών υγείας – Κοινωνικό Ιατρείο

Η Κοινωνική Υπηρεσία  έχει δημιουργήσει ένα θεσμοθετημένο  Εθελοντικό Δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν 75 Ιατροί και Οδοντίατροι της πόλης, διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι παρέχουν Δωρεάν τις υπηρεσίες τους στους ανασφάλιστους κατοίκους στον χώρο των ιατρείων τους. Έχει προηγηθεί και τυπικά ο έλεγχος εκπλήρωσης συγκεκριμένων κριτηρίων και στην συνέχεια ακολουθεί η  διασύνδεση από το προσωπικό της υπηρεσίας με την ανάλογη ιατρική  ειδικότητα που απαιτείται ανάλογα με τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου.

 • Κοινωνικό Φαρμακείο  

Παράλληλα με την λειτουργία του Δικτύου Υγείας λειτουργεί το Κοινωνικό Φαρμακείο με στόχο τη φαρμακευτική κάλυψη  των ανασφάλιστων πολιτών. Με πρωτοβουλία της Κοινωνικής Υπηρεσία αντίστοιχα έχει δημιουργηθεί το δίκτυο των εθελοντών Φαρμακοποιών της πόλης που αποτελείται από 45 επαγγελματίες, οι οποίοι λειτουργούν το Κοινωνικό Φαρμακείο.  Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, όπου με όρους παροχής υψηλής ποιότητας υγείας, οι πολίτες  αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στην υγεία, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

 • Προγράμματα Φροντίδας Υγείας

Οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού της πόλης συμμετέχουν σε προγράμματα Αγωγής Υγείας, όπως προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος, τεστ Παπανικολάου, διενέργεια ψηφιακής μαστογραφίας προληπτικές μικροβιολογικές εξετάσεις, έλεγχος οστικής πυκνότητας, ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη ασθενειών.

 • Προγράμματα Αγωγής  Υγείας στην παιδική ηλικία

Η  ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή των πολιτών σε προγράμματα πρωτοβάθμιας πρόληψης και αγωγής υγείας ξεκινάει από την προσχολική και σχολική ηλικία, όπου σε συνεργασία με θεσμικούς και εθελοντικούς φορείς και οργανώσεις υλοποιούνται δράσεις όπως αντιφυματικός εμβολιασμός, προληπτικός σωματομετρικός έλεγχος, οφθαλμολογικός έλεγχος, έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης.

 • ΚΕΠ  Υγείας

Μέσα από τον πρωτοποριακό αυτό θεσμό που λειτουργεί πρόσφατα στον Δήμο , το ΚΕΠ Υγείας ενημερώνει τους πολίτες σε θέματα που αφορούν την υγεία τους,  παρέχει πληροφορίες για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ευαισθητοποιεί τους πολίτες για την πρόληψη σοβαρών ασθενειών βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μέσα από προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου. https://www.eddyppy.gr/

Η τοπική Αυτοδιοίκηση με τέτοιες πρωτοβουλίες έρχεται να καλύψει αδυναμίες της κεντρικής εξουσίας, να παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αξιοπρεπούς επιπέδου στους  κατοίκους, σε μία περίοδο με παντελή απουσία πόρων και νομοθετικού πλαισίου στον τομέα  της υγείας.

 

1.4 Γραφείο Κατ’ Οίκον Βοήθειας

Οι υπηρεσίες κατ΄ οίκον βοήθειας απευθύνονται σε άτομα κάθε ηλικίας, κατοίκους του Δήμου, που αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας τα οποία συνδέονται με την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης, παρέχοντας κοινωνική εργασία, νοσηλευτική φροντίδα και οικογενειακή βοήθεια

 

1.5 Γραφείο Απασχόλησης – Διασύνδεσης του πολίτη

Το Γραφείο Απασχόλησης  αποτελεί έναν από τα βασικά μέσα για την  καταπολέμηση της ανεργίας, την προώθηση της απασχόλησης και ενεργοποίησης των πολιτών προς αναζήτηση εργασίας. Πέρα από τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος, και την ενημέρωση για τις θέσεις εργασίας, το Γραφείο διασύνδεσης αναλαμβάνει την διευκόλυνση των πολιτών μέσα από την χρήση ηλεκτρονικών μέσων διαδικτύωσης  στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας. 

 

1.6 Γραφείο Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων 

Πέρα όμως από την ανταπόκριση στις ανάγκες των ευπαθών ομάδων, ο ΔΑΑΚ  συμμετέχει  σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για απόκτηση τεχνογνωσίας και ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών, καλών πρακτικών και την αξιοποίησή τους προς όφελος των πολιτών.

 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  «Languages in Urban Communities – Integration and Diversity for Europe (LUCIDE)»

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, αποτελεί έναν από τους 16 συνεργαζόμενους φορείς της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Languages in Urban Communities – Integration and Diversity for Europe (LUCIDE)» με συντονιστή-φορέα το London School of Economics and Political Science. Πρόκειται για ερευνητικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκοπό έχει τη δικτύωση ξένων πόλεων με θέμα τη σημασία της πολυγλωσσίας στον 21ο αιώνα. (http://www.urbanlanguages.eu/). Αποτέλεσμα του έργου είναι η  δημοσίευση έξι εργαλείων πολυγλωσσίας (toolkits multilingualism), σε δέκα γλώσσες -ανάμεσα στις οποίες και στα ελληνικά - που αποτελούν πρακτικούς οδηγούς και  περιλαμβάνουν ιδέες και καλές πρακτικές στα θέματα διαχείρισης της πολυγλωσσίας στα αστικά περιβάλλοντα. (https://www.urbanlanguages.eu/toolkits)

 • Αναπτυξιακή σύμπραξη  «ΕΡΓΑΞΙΑ»

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων – Α.με.Α. Δήμου Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού» με συντονιστή το Ίδρυμα «ΘΕΟΤΟΚΟΣ». Το έργο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.), κατοίκους του Δήμου  με σκοπό την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους μέσω της προώθησής τους στην απασχόληση.

 • Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΗΣΕΑΣ»

Το πρόγραμμα αυτό αφορά σε τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στους Δήμους Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Αγίας Βαρβάρας  με σκοπό την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 100 ανέργων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

 • «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση - ΑΤΤΙΚΑΙΝ»

Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, έχει ως βασικό στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 78 νέων επιστημόνων και ανέργων του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού. 

Ο Δήμος συμμετέχει και συνεργάζεται με δίκτυα φορέων όπως το Κέντρο Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ΦΑΕΘΩΝ, την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο «ΕΔΡΑ»,  το Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.ΔΗ.ΠΥ.)  με στόχο την εξειδικευμένη  παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού του Δήμου.

 

1.7. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

-Υποδοχή, πληροφόρηση και  παραπομπή των ωφελούμενων της Υπηρεσίας

- Διοικητικές  ενέργειες  ανάλογα με τις  ανάγκες της Υπηρεσίας. 

 

 

2. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2.1 Γραφείο  Κοινωνικής  Προστασίας

Από τον Οκτώβριο 2013 λειτουργεί στον Δήμο μας το γραφείο Κοινωνικής προστασίας που στόχο έχει την εξυπηρέτηση των ανασφαλίστων πολιτών  ως προς την ασφαλιστική κάλυψη. Επιπλέον από τον Οκτώβριο του 2016 το γραφείο αναλαμβάνει την αρμοδιότητα  έκδοσης των προνοιακών  επιδομάτων, όπως προκύπτει στα πλαίσια της Διοικητικής Μεταρρύθμισης – Πρόγραμμα “Καλλικράτης”

Φαρμακευτική κάλυψη Ανασφαλίστων – Ανακοινώσεις (ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΣ)

Με το αρθρ. 33 του Ν.  4368/2016 καταργήθηκε η διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών (Πρόνοιας) και οι ανασφάλιστοι πολίτες και οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες θα απευθύνονται με το Α.Μ.ΚΑ. τους στις υπηρεσίες των νοσοκομείων, του ΠΕΔΥ, των Κέντρων Υγείας, των Δημοτικών Ιατρείων και στις άλλες Δημόσιες Δομές Υγείας για νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες Ανασφαλίστων Δικαιούχων Δωρεάν Φαρμακευτικής Περίθαλψης που πληρούν τα κριτήρια της ΚΥΑ 25132/4-4-16 που αφορά στις ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφαλίστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, θα απευθύνονται  στη Διεύθυνση Κοινωνικής  Πολιτικής του Δήμου μας (Ι. Μέρλα & Δημοκρατίας – Παλιό Δημαρχείο) για να εξαιρεθούν από τη συμμετοχή στη δαπάνη της φαρμακευτικής αγωγής.

Η φαρμακευτική περίθαλψη θα παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρμακεία με ποσοστό συμμετοχής, εκτός από τα φάρμακα με υψηλό κόστος που θα χορηγούνται από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Τηλέφωνο  επικοινωνίας για πληροφορίες   2132039923

 

2.2 Γραφείο πολιτικών ισότητας των φύλων

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ανέλαβε δημόσια επίσημη δέσμευση για την προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων εντός της επικράτειας του με την υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα Των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες».

Για τη ουσιαστική εφαρμογή της δέσμευσής του αυτής προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία εξειδικευμένου Γραφείου Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, το οποίο ανήκει στο Τμήμα Εφαρμογής Κοινωνικών Προγραμμάτων και Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.

Ειδικότερα το Γραφείο Πολιτικών Ισότητας των Φύλων  προκειμένου να διασφαλίσει το θεμελιώδες δικαίωμα  της Ισότητας των Φύλων για όλους και όλες έχει αναλάβει διττό ρόλο.

Συμβουλευτικό ρόλο προς όλους/ες τους/τις κατοίκους του Δήμου πραγματοποιώντας:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε κάθε γυναίκα που δέχεται βία με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας και δικτύωση αυτών με εξειδικευμένες υπηρεσίες.
 • Λήψη μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων με βάση το φύλο.
 • Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων αναφορικά με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ιδιαίτερα για γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.
 • Δικτύωση καισυνεχή συνεργασία με Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς, Γυναικείους Συλλόγους, ΜΚΟ.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησηςστα στελέχη του Δήμου προκειμένου να παράσχουν τις υπηρεσίες τους εντάσσοντας σε αυτές τη διάσταση του φύλου.

Συντονιστικό ρόλο προς το εσωτερικό του Δήμου μέσα από την ένταξη της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές (gender mainstreaming) σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας που επίσης έχει συσταθεί και δύναται να εισηγείται προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο την επίτευξη της ουσιαστικής Ισότητας των Φύλων σε όλους τους τομείς.

Διεύθυνση : Αριστείδου & Ρούσβελτ 2, Άγιοι Ανάργυροι     Τηλέφωνο & Fax : 210 2614033

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων www.isotita.gr

Αιρετές στην Αυτοδιοίκηση www.airetes.gr