Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ.4 του Ν.3852/2010, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης 2016

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης 2015

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης 2014

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης 2013

Νίκος Σαράντης

Δ'ηλωση 2016

Δήλωση 2017

Δήλωση 2018