Στάδια εξέλιξης ΣΒΑΚ Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Στάδια εξέλιξης ΣΒΑΚ Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ.

Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων.

Στάδιο 3 - Ανάπτυξη και προσδιορισμός Κοινού Οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων

Στάδιο 5- Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης

 

Μοιράσου την σελίδα