Στάδια εξέλιξης ΣΒΑΚ Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Στάδια εξέλιξης ΣΒΑΚ Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων.

Στάδιο 3 - Ανάπτυξη και προσδιορισμός Κοινού Οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων

Στάδιο 5- Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης

Αρχικό Όραμα - Προτεραιότητες

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, θέτει ως στόχο του τη διασφάλιση της ισότιμης προσβασιμότητας όλων των κοινωνικών ομάδων, του περιβαλλοντικού χαρακτήρα, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας στον σχεδιασμό των μεταφορών μέσα από την ενίσχυση της ήπιας κινητικότητας, των ενεργών μετακινήσεων, του ρόλου των μέσων δημόσιας μεταφοράς στις μετακινήσεις, και της σύνδεσης με το γειτνιάζον φυσικό περιβάλλον.

Αρχικές προτεραιότητες:

·         Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας 
·         Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης
·         Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων
·         Βελτίωση διαχείρισης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
·         Βελτίωση διαχείρισης της στάθμευσης
·         Οργάνωση και διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών
·         Βελτίωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών
 

Τελικό Όραμα -  Προτεραιότητες

«Όραμά μας είναι η δημιουργία ενός ανθρωποκεντρικού Δήμου, ο οποίος θα εξασφαλίζει την προσβασιμότητα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, τον σεβασμό στο περιβάλλον, ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής και την ασφάλεια στις μετακινήσεις μέσα από την ενίσχυση της ήπιας κινητικότητας (περπάτημα, ποδήλατο, πατίνι κτλ) και τον αναβαθμισμένο ρόλο των μέσων δημόσιας μεταφοράς, αξιοποιώντας παράλληλα τη σύνδεση με το γειτνιάζον φυσικό περιβάλλον.»

  1. Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης
  2. Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων
  3. Βελτίωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών
  4. Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας
  5. Βελτίωση διαχείρισης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
  6.  Βελτίωση διαχείρισης της στάθμευσης
  7. Οργάνωση και διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών

 

Μοιράσου την σελίδα