ΚΕΠ

Ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί:

1)Με φυσική παρουσία χωρίς ραντεβού.

2)Με φυσική παρουσία κατόπιν ραντεβού.  Κλείστε ραντεβού από εδώ -> 

3)Με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας mykeplive.gov.gr -> 

4)Μέσω του Gov.gr . Δείτε ποια πιστοποιητικά μπορείτε να εκδόσετε μέσω gov.gr -> 

Η Διεύθυνση των Κ.Ε.Π. επιδιώκει τη διευκόλυνση της καθημερινότητας του πολίτη, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της ζωής του, με τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες της, την απλούστευση των διαδικασιών και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας. Στόχος της είναι η άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη με τις υπηρεσίες του Δημοσίου, με συνέπεια, κατανόηση, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Ο Πολίτης με μια επίσκεψη στα ΚΕΠ μπορεί να πληροφορηθεί για οποιοδήποτε θέμα αφορά τις συναλλαγές του με τη Δημόσια Διοίκηση. Ακόμη μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα αιτήματά του να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να διεκπεραιώσει όλες τις συναλλαγές του με το Δημόσιο εύκολα, γρήγορα, αποτελεσματικά και χωρίς ταλαιπωρία.

Στο Δήμο μας λειτουργούν τρία  Κ.Ε.Π.:

ΚΕΠ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

 Διεύθυνση : Ν.Πλαστήρα 52, Άγιοι Ανάργυροι Τ.Κ. 13561   Βρείτε το στον χάρτη
Τηλέφωνο : 213 2039910- 213 2039913
 e-mail : d.aganargyron-attikis@kep.gov.gr
 Ωράριο Λειτουργίας: Δευτ.-Παρ. 08:00 έως 19:30. - Σάββατο : 08:00 έως 13:30

ΚΕΠ ΑΝΑΚΑΣΑ

 Διεύθυνση : Αγ.Παρασκευής 56,  Άγιοι Ανάργυροι Τ.Κ. 13561   Βρείτε το στον χάρτη
Τηλέφωνο : 2132039915
 e-mail : d.aganargyronp-attikis@kep.gov.gr
 Ωράριο Λειτουργίας: Δευτ.-Παρ. 08:00 έως 19:30 και Σάββατο: 08:00 έως 13:30

ΚΕΠ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 Διεύθυνση : Θεσσαλονίκης 17,  Καματερό, ΤΚ 13451   Βρείτε το στον χάρτη
Τηλέφωνο : 2132039904
 e-mail : d.kamaterou@kep.gov.gr
 Ωράριο Λειτουργίας: Δευτ.-Παρ. 08:00 έως 19:30.-Σάββατο: 08:00 έως 13:30

 

Οι πιο συνήθεις διαδικασίες που μπορεί ο πολίτης να διεκπεραιώσει στα Κ.Ε.Π. είναι:
 

Χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων

(γέννησης, γάμου, θανάτου, συμφώνου συμβίωσης κ.λπ.)

Αίτηση μεταδημότευσης

 απαιτούνται οι δύο τελευταίες φορολογικές δηλώσεις (Ε1), πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου

Βεβαίωση σπουδών

απαιτούμενα δικαιολογητικά: η αστυνομική ταυτότητα του ενδιαφερόμενου

Ανανέωση κάρτας ανεργίας 

απαιτούμενα δικαιολογητικά: η αστυνομική ταυτότητα του ενδιαφερόμενου, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Βεβαίωση ανεργίας

απαιτούμενα δικαιολογητικά: η αστυνομική ταυτότητα του ενδιαφερόμενου, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Εποχικά επιδόματα ΟΑΕΔ

απαιτούμενα δικαιολογητικά: η αστυνομική ταυτότητα του ενδιαφερόμενου ή Διαβατήριο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Έκδοση ηλεκτρονικών παράβολων

 Ο πολίτης πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει τον κωδικό του παράβολου. Απαιτούνται η αστυνομική ταυτότητα του ενδιαφερόμενου και ΑΦΜ.

Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

απαιτούμενα δικαιολογητικά: ΑΦΜ και ο αριθμός ειδοποίησης του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος

Έκδοση ΑΜΚΑ και Μεταβολές στοιχείων ΑΜΚΑ

απαιτούμενα δικαιολογητικά: η αστυνομική ταυτότητα του ενδιαφερόμενου, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Έκδοση πιστοποιητικού περί μη δημοσίευσης διαθήκης

απαιτούμενα δικαιολογητικά: αστυνομική ταυτότητα και ληξιαρχική πράξη θανάτου

Έκδοση πιστοποιητικού περί μη αποποίησης κληρονομιάς

απαιτούμενα δικαιολογητικά: αστυνομική ταυτότητα και πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Έκδοση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος, περί θέσεως ή μη σε δικαστική συμπαράσταση, περί κήρυξης ή μη σε πτώχευση

απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. αν πρόκειται για ιδιώτη, το ΑΦΜ και η αστυνομική ταυτότητα
  2. αν πρόκειται για εταιρεία, αστυνομική ταυτότητα και το καταστατικό

Έκδοση ποινικού μητρώου

 απαιτούμενα δικαιολογητικά : αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ

Απογραφή στρατευσίμου, πιστοποιητικό τύπου Α, αναβολή στράτευσης, διακοπή αναβολής στράτευσης

απαιτούμενα δικαιολογητικά: αστυνομική ταυτότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ. Επιπλέον για την αναβολή και την διακοπή της αναβολής απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση σπουδών από το τμήμα της σχολής που σπουδάζει ο ενδιαφερόμενος

Ασφαλιστικές ενημερότητες για φυσικά πρόσωπα και εταιρείες

απαιτούμενα δικαιολογητικά : ΑΦΜ, Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας

 Υποβολή αιτημάτων ΕΟΠΥΥ (λογοθεραπείες)

απαιτούμενα δικαιολογητικά :  ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του αιτούντα και το ΑΜΚΑ του έμμεσου μέλους, βεβαίωση από το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών, απόδειξη πληρωμής και γνωμάτευση θεραπειών

 Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης

απαιτούμενα δικαιολογητικά :  ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ΚΑΙ ΑΜΑ

Προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού

 απαιτούμενα δικαιολογητικά: ΑΜΚΑ ή ΑΜ ΟΓΑ

Παροχές χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες ΟΠΕΚΑ

απαιτούμενα δικαιολογητικά: ΑΜΚΑ ή ΑΜ ΟΓΑ

Βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση και βεβαιώσεις οικογενειακών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ

απαιτούμενα δικαιολογητικά: ΑΜΚΑ ή ΑΜ ΟΓΑ

Βεβαιώσεις εισφορών ή αποδοχών τρίμηνο σημείωμα συντάξεων ΟΑΕΕ

απαιτούμενα δικαιολογητικά: ΑΜΚΑ,ΑΦΜ και ΕΑΜ

Για δίπλωμα οδήγησης νέου τύπου

απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1)φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς διαβατήριο και άδεια παραμονής)

2)e-παράβολο 30 ευρώ από ΚΕΠ (κωδ.28) (πληρωμή σε τράπεζα όπου έχει λογαριασμό ο πολίτης ή ΕΛΤΑ.  Το ανωτέρω παράβολο μπορεί να το εκδώσει και να το πληρώσει ο ίδιος ο πολίτης μέσω e-banking ή με κωδικούς taxisnet).

 3) Μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

 4)Φωτοτυπία του διπλώματος και το πρωτότυπο

 5) Ένα φάκελο με λάστιχα

Δήλωση για απώλεια ή κλοπή διπλώματος

απαιτούμενα δικαιολογητικά :

1)φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς διαβατήριο και άδεια παραμονής)

2)e-παράβολο 69,02 ευρώ από ΚΕΠ (κωδ.37) (πληρωμή σε τράπεζα όπου έχει λογαριασμό ο πολίτης ή στα ΕΛΤΑ. Το ανωτέρω παράβολο μπορεί να το εκδώσει και να το πληρώσει ο ίδιος ο πολίτης μέσω e-banking ή με κωδικούς taxisnet)

3) Μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

 4)Βεβαίωση απώλειας ή κλοπής από το Αστυνομικό Τμήμα (σε φωτοτυπία)

 5) Ένα φάκελο με λάστιχα

Για ανανέωση διπλώματος

απαιτούμενα δικαιολογητικά :

1)φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς διαβατήριο και άδεια παραμονής)

 2)e-παράβολο 108 ευρώ από ΚΕΠ (κωδ.39) (πληρωμή σε τράπεζα όπου έχει λογαριασμό ο πολίτης ή στα ΕΛΤΑ. Το ανωτέρω παράβολο μπορεί να το εκδώσει και να το πληρώσει ο ίδιος ο πολίτης μέσω e-banking ή με κωδικούς taxisnet)

 3) Τρεις φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

4) Βεβαίωση από Παθολόγο Ιατρό και Οφθαλμίατρο και φωτοτυπία απόδειξης των 10 ευρώ από τον κάθε γιατρό.

 5)Φωτοτυπία διπλώματος και το πρωτότυπο

6) Ένα φάκελο με λάστιχα

 Για φθορά - αλλοίωση διπλώματος

απαιτούμενα δικαιολογητικά :

1)φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς διαβατήριο και άδεια παραμονής)

2)e-παράβολο 39,02 ευρώ από ΚΕΠ (κωδ.38) (πληρωμή σε τράπεζα όπου έχει λογαριασμό ο πολίτης στα ή ΕΛΤΑ. Το ανωτέρω παράβολο μπορεί να το εκδώσει και να το πληρώσει ο ίδιος ο πολίτης μέσω e-banking ή με κωδικούς taxisnet)

 3) Μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

 4)Φωτοτυπία του διπλώματος και το πρωτότυπο

 5) Ένα φάκελο με λάστιχα

Για μεταβιβάσεις αυτοκινήτων

απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Άδεια κυκλοφορίας Ι.Χ. οχήματος (πρωτότυπη και φωτοτυπία αφού συμπληρωθούν τα στοιχεία του αγοραστή και έχουν υπογράψει και οι δυο )

 2. Ισχύον ΚΤΕΟ (δελτίο τεχνικού ελέγχου), εφόσον υποχρεούται να διαθέτει το όχημα. (πρωτότυπο και φωτοτυπία)

 3. Σε περίπτωση παρακράτησης :Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) εάν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο

4. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο & άδεια παραμονής , πωλητή και αγοραστή (πρωτότυπα και φωτοτυπία) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ σε περίπτωση που δεν παρευρίσκονται και οι δύο και φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου.

 5. ΑΦΜ αγοραστή & πωλητή

6. Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους αδείας του οχήματος. Στην αιτιολογία μην ξεχάσετε να αναγράψετε την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος και το ονοματεπώνυμο του αγοραστή. Για το κόστος ανάλογα με την κατηγορία οχήματος

7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας (taxisnet). Ποσό παραβόλου έως 400 κυβικά για αυτοκίνητα 105 ευρώ, για μοτοσυκλέτα 39 ευρώ, από 401-800 κυβικά για αυτοκίνητα 120 ευρώ, για μοτοσυκλέτα 54 ευρώ, από 801-1300 κυβικά για αυτοκίνητα, 135 ευρώ για μοτοσυκλέτα, 69 ευρώ από 1301-1600 κυβικά για αυτοκίνητα 165 ευρώ, για μοτοσυκλέτα 99 ευρώ, από 1601 -1900 κυβικά για αυτοκίνητα 195 ευρώ, για μοτοσυκλέτα 129 ευρώ, από 1901-2500 κυβικά για αυτοκίνητα 220 ευρώ, για μοτοσυκλέτα 154 ευρώ, από 2500 και άνω κυβικά για αυτοκίνητα 280 ευρώ, για μοτοσυκλέτα 214 ευρώ

 (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ALPHA BANK 110-002 001 000 026 EUROBANK 002 600 161 20 200 349 401 ΕΘΝΙΚΗ 182/545 00 715 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5137-036037-737)

 Ειδικά για εταιρείες χρειάζεται και το καταστατικό με τις τροποποιήσεις του, όπου αναφέρονται Δ.Σ., Διαχειριστές, Διάρκεια, Έδρα, Σκοπός (εταιρίες ΟΕ και ΕΕ) ή ΦΕΚ ίδρυσης και ΦΕΚ εκπροσώπων με τις τροποποιήσεις τους (εταιρίες ΕΠΕ και ΑΕ)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

Μοιράσου την σελίδα