Δίκτυο Παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου ΑΑΚ

 

«Δίκτυο Παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ενίσχυσης της προσβασιμότητας σε οδούς του Δήμου Α.Α.Κ.»

Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 

“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

 

Πρόσκληση:

ΑΤ06

Άξονας Προτεραιότητας:

Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών

Τίτλος Πρόσκλησης:

Αστική Αναζωογόνηση

Τίτλος Πράξης:

Δίκτυο Παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ενίσχυσης της προσβασιμότητας σε οδούς του Δήμου Α.Α.Κ.

Εγκριτική Απόφαση: 

Η υπ’αρ. πρωτ. 7138/30-09-2021 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, ΑΔΑ: 61Θ346ΜΤΛ6-ΔΣΜ 

Ποσό Χρηματοδότησης:

11.500.000,00 ευρώ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
  • Σκοπιμότητα 
  • Περιγραφή / Στάδια Υλοποίησης
  • Διαβουλεύσεις
  • Συνοδευτικό υλικό (Αναλυτικά στοιχεία, χάρτες χωροθέτησης, κλπ)
  • Νέα-Ανακοινώσεις

 

Σκοπιμότητα

Η εκπόνηση μελέτης με τίτλο “Δίκτυο Παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ενίσχυσης της προσβασιμότητας σε οδούς του Δήμου Α.Α.Κ.” αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην επίλυση των πιεστικών προβλημάτων και των σοβαρών ελλείψεων που παρουσιάζει ο Δήμος σε σχέση με την κινητικότητα και το περιβάλλον. 

Πρόκειται για ένα μακρόπνοο πρόγραμμα αστικών παρεμβάσεων – το μεγαλύτερο που σχεδιάστηκε στον Δήμο, το οποίο θα αναβαθμίσει βασικές υποδομές σε κεντρικές περιοχές της πόλης, παρέχοντας επαρκείς συνθήκες άνεσης και ασφάλειας στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και εξοπλίζοντας παράλληλα με νέες εγκαταστάσεις τους παρόδιους ανοιχτούς χώρους, αυξάνοντας σημαντικά τη φύτευση χώρων πρασίνου αλλά και την ανάπλαση πράσινων σημείων του Δήμου.

Συμβάλλοντας σημαντικά στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κεντρικών περιοχών του Δήμου, μέσω μιας σύγχρονης αρχιτεκτονικής προσέγγισης του αστικού χώρου, οι παρεμβάσεις που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν αφορούν σε εργασίες ανακατασκευής ή και διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων, κατασκευή θέσεων στάθμευσης, ενίσχυση του πρασίνου, ανακατασκευή του υφιστάμενου οδοστρώματος, μετατόπιση των υφιστάμενων φρεατίων υδροσυλλογής, ανύψωση ή καταβιβασμός υφιστάμενων φρεατίων, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων, καθιστικών, κάδων απορριμάτων, κ.α. Αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής και κυκλοφορίας, οι νέες παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν στα πρότυπα της βιώσιμης κινητικότητας, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα για τους πεζούς, τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες και τα άτομα με κινητικές δυσκολίες και πληρώντας τις προδιαγραφές για τη δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης μέσω της εφαρμογής κατάλληλων υλικών αλλά και μέσω της σημαντικής ενίσχυσης του πρασίνου.

Η μελέτη για την αστική αναζωογόνηση αναμένεται να βελτιώσει στην πράξη την ποιότητα ζωής των κατοίκων και να συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής αλλάζοντας καθοριστικά την εικόνα του Δήμου. 

 

Περιγραφή - Στάδια Υλοποίησης

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η συνολική αναβάθμιση οδών, η ενίσχυση της προσβασιμότητας καθώς και η ένταξη στοιχείων πρασίνου και σύγχρονου αστικού εξοπλισμού στο δημόσιο χώρο της πόλης. Στη μελέτη δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών προσβασιμότητας και ιδιαίτερα των ΑΜΕΑ-ΑΜΚ. Παράλληλα, επιχειρείται και η περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής επιδιώκοντας τον περιορισμό του φαινόμενου της θερμής αστικής νησίδας και της βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα μέσω και της ενίσχυσης του πρασίνου και της χρήσης ψυχρών και φωτοκαταλυτικών υλικών στις πλακοστρώσεις των πεζοδρομίων 

Σύμφωνα με τη μελέτη, προγραμματίζεται να υλοποιηθούν συγκεκριμένες εργασίες σε οδικούς  άξονες που συγκροτούν ένα δίκτυο στον αστικό ιστό του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού και παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα προσβασιμότητας. 

Οι οδικοί αυτοί άξονες είναι οι εξής: 

Α/Α

ΟΔΟΙ 

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1

Λεωφόρος Δημοκρατίας (τμήματα εντός των ορίων του Δήμου) 

Ευβοίας 

Μπίμπιζα 

Ανακατασκευή πεζοδρομίων 

2

Νικολάου Πλαστήρα 

Περικλέους 

Αγ. Αναργύρων 

Ανακατασκευή πεζοδρομίων- οδοστρώματος 

3

Δημητρίου Γούναρη 

Λεωφόρος Δημοκρατίας 

Φυλής 

Ανακατασκευή πεζοδρομίων- οδοστρώματος 

4

Φυλής 

Λεωφόρος Καματερού 

Λεωφόρος Καματερού 

Ανακατασκευή πεζοδρομίων 

5

Αγίας Παρασκευής 

Γ. Παπανδρέου 

Μεσολογγίου 

Ανακατασκευή πεζοδρομίων-οδοστρώματος 

6

Ευβοίας 

Λάμπρου Κατσώνη 

Λεωφόρος Δημοκρατίας 

Ανακατασκευή πεζοδρομίων- οδοστρώματος 

7

Καλύμνου 

Ευβοίας 

Ήλιδος 

Ανακατασκευή πεζοδρομίων- οδοστρώματος 

 

Συνοδευτικό υλικό (Αναλυτικά στοιχεία, χάρτες, κλπ)

  Χάρτης Παρεμβάσεων Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού

Νέα & Ανακοινώσεις

Δημοπράτηση έργου 29 Απριλίου 2022 (29/04/2022). Σε διαγωνιστική διαδικασία
Υπογραφή Σύμβασης & Άμεση αναβάθμιση οδικών αξόνων (27/09/2022)
Πρωτοπόρος ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού (17/07/2023)

 

Μοιράσου την σελίδα